O PROJEKCIE

Nr Umowy: POIS.09.01.00-00-0104/16
Tytuł: „Doposażenie Centrum Urazowego w Gdańsku w aparaturę medyczną.”
Termin: 01.01.2017 – 30.11.2017

Koszt całkowity projektu: 2 000 000,00
koszt kwalifikowany: 2 000 000,00
dofinansowanie: 85% POIiŚ Działanie: 9.1.
wkład własny: 15% Ministerstwo Zdrowia
 
Opis:
Doposażenie w sprzęt medyczny istniejącego Centrum Urazowego zgodnie z obowiązującymi zapisami Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska