Pomorskie w Unii
Doposażenie Zakładu Radiologii

Czas trwania projektu: 04.2010 – 02.2011
Całkowita wartość projektu: 8 880 609,61 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 7 548 518,17 zł

Projekt będzie realizowany w Zakładzie Radiologii UCK, zlokalizowanym przy ul. Dębinki 7 w powiecie gdańskim, mieście Gdańsk w województwie pomorskim.

Zakupiony aparat do badania metodą rezonansu magnetycznego będzie znajdował się w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Radiologii UCK.

Pracownia rezonansu została utworzona w roku 1993 jako pierwsza w regionie Polski północnej. Do Marca 2009r. Zakład Radiologii UCK dysponował dwoma aparatami do badań metodą MR o indukcji pola magnetycznego: jeden 0,5 T , drugi – 1,5T. Pierwszy był instalowany w 1993 roku , drugi - w 1998 r. Od Kwietnia 2009 UCK posiada tylko jedno pracujące urządzenie. Najstarszy z aparatów został wyłączony z eksploatacji z powodu poważnej awarii i kosztownej, ekonomicznie nieuzasadnionej naprawy.

Zakład Radiologii UCK, wcześniej Instytutu Radiologii i Medycyny Nuklearnej w Gdańsku, a wcześniej (do 1999 roku) Zakład Rentgenodiagnostyki w składzie Instytutu Radiologii i Radioterapii, jest jednostką skupiającą większość pracowni rentgenowskich, ultrasonograficznych, tomografii komputerowej i dwie pracownie do obrazowania MR. Realizuje procedury diagnostyczne z zakresu diagnostyki obrazowej dla bazy klinicznej obejmującej ok 1100 łóżek szpitalnych i kompleksu poradni przyszpitalnych.

Praca w Zakładzie Radiologii trwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i jest zabezpieczana przez lekarzy etatowych UCK Zakładu oraz lekarzy uniwersyteckich: specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej, oraz lekarzy tych specjalności zatrudnionych w systemie dyżurowym.

W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu zlokalizowane są: blok operacyjny, oddział chirurgii urazowej, oddział intensywnej terapii, kliniczny oddział ratunkowy, pracownia diagnostyki inwazyjnej, laboratorium dyżurne.

Obrazowanie ciała człowieka metodą rezonansu magnetycznego polega na zastosowaniu silnego pola magnetycznego i fal radiowych o wysokiej częstotliwości. Opiera się na zjawisku wzbudzenia i pomiaru rezonansu magnetycznego jąder atomów wodoru, których w organizmie jest najwięcej, pod działaniem statycznego pola magnetycznego oraz zmiennych pól magnetycznych z określonym gradientem liniowym.

Poprzez zakup nowej jednostki do badań MR, dedykowanej między innymi pod badania:

  • czynnościowe mózgu i serca;
  • spektroskopii protonowej i nieprotonowej;
  • dyfuzji i tensora dyfuzji (obrazowanie tensora dyfuzji);
  • ortopedyczne (szeroka gama badań ortopedycznych);
  • angiografia MR;
  • perfuzji;
  • badania piersi;
chcemy uzyskać efekt, który ma celu zwiększenie spektrum obrazowania MR w naszym szpitalu.

Fakt ten w znacznym stopniu przełoży się uplasowanie naszego Szpitala, jako jedynego, który wykonuje wyżej wymienione badania co najmniej w rejonie Polski Północnej jak nie w skali Kraju. Główną grupą docelową projektu są mieszkańcy całego kraju, lecz głównie aglomeracji Trójmiasta i całego województwa pomorskiego, w których życie i zdrowie może zostać postawione w stan bezpośredniego zagrożenia, wskutek różnego rodzaju nagłych zdarzeń, w szczególności wypadków komunikacyjnych (biorąc pod uwagę zły stan infrastruktury drogowej w regionie oraz relatywnie wysoki średni wiek wykorzystywanych pojazdów), wypadków przy pracy (biorąc pod uwagę silną industrializację regionu) oraz innych incydentów, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń związanych z morskim charakterem regionu.

Nie mniej istotną grupą docelową projektu są osoby czasowo przebywające w naszym regionie w celach turystycznych. Osoby te są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju wypadki wynikające z aktywnego wypoczynku. Dotyczy to osób pochodzących z różnych regionów kraju oraz Unii Europejskiej uprawiających np. sporty wodne. W tej grupie znajdują się również osoby wyjątkowo narażone na udział w wypadkach komunikacyjnych, związanych ze wzmożonym ruchem na drogach województwa pomorskiego w sezonie turystycznym.

Pomorskie w Unii Pomorskie w Unii