Pomorskie w Unii
Doposażenie Oddziału Medycyny Nuklearnej

Uzasadnienie inwestycji

Choroby nowotworowe są druga przyczyną zgonów w Polsce, głównie z powodu późnego wykrywania i niskiej skuteczności ich leczenia. Województwo pomorskie znajduje sie w obszarze o najwyższej umieralności z powodu nowotworów złośliwych zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. W okresie ostatnich sześciu lat w regionie znacząco wzrosła liczba osób żyjących z rozpoznaniem choroby onkologicznej (30.655 osób w 2000 r. i 39.152 osoby w 2004 roku). Standaryzowane współczynniki zgonów u mężczyzn i kobiet w roku 2004 wynosiły w województwie pomorskim odpowiednio 218,8 i 116,8, co plasuje je odpowiednio na 4 i 3 miejscu wśród ogółu województw. Przewiduje się, że realizacja Projektu przyczyni się do spadku umieralności spowodowanej chorobami nowotworowymi.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, największy szpital kliniczny w województwie zatrudnia w swoich strukturach najwyższej klasy specjalistów, światowego formatu lekarzy z dziedziny onkologii, kardiologii, kardiochirurgii jak i radiologii. Tym samym szpital, jeśli chodzi o zaplecze kadrowe, jest w stanie realizować szeroki zakres programowy procedur obejmujących diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych. Niestety od dłuższego czasu szpital boryka sie z problemem ekstremalnie wyeksploatowanej aparatury medycznej. Jej przestoje powodują wydłużenie okresu oczekiwania na świadczenia medyczne.

Projekt będzie realizowany w Oddziale Medycyny Nuklearnej UCK w Gdańsku w okresie od marca do sierpnia 2010 roku. W wyniku jego realizacji:

  • zostanie przebudowany Oddział Medycyny Nuklearnej, tak aby można było bezpiecznie zainstalować i korzystać z zakupionego sprzętu - 1 jednostki gammakamery (SPECT/CT)
  • średnio o 2 miesiące zmniejszy się czas oczekiwania na świadczenia
  • przyśpieszy się wykrywanie zmian nowotworowych
  • zmniejszy się ryzyko zachorowań na choroby onkologiczne
  • usprawni się proces leczenia
  • zwiększy się ilość przeprowadzonych diagnoz oraz poprawi się bezpieczeństwo pacjenta i personelu przy wykoywaniu badań
  • podwyższy się jakość usług medycznych


Całkowity koszt Projektu: 4 705 254,39

Kwota dofinansowania: 3 528 940,79