Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
loga:Narodowa Strategia Spójnoci,Unia Europejska, Pomorskie w Unii

W wyniku realizacji Projektu o nazwie:

„Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie układu sercowo - naczyniowego
poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla UCK”

doposażone zostaną poniższe jednostki szpitala:

zmniejszy się czas oczekiwania na świadczenia o śr. 2 m-ce a także:

zdjęcia szpitalaUniwersyteckie Centrum Kliniczne jest największym szpitalem klinicznym w Polsce północnej. Zatrudnia w swoich strukturach najwyższej klasy specjalistów, światowego formatu lekarzy z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii jak i radiologii. Tym samym szpital, jeśli chodzi o zaplecze kadrowe jest w stanie podźwignąć szeroki zakres programowy procedur obejmujących diagnostykę i leczenie chorób naczyniowo-sercowych.

Obsługujemy w ciągu roku około 64.892 osób. Nasza jednostka posiada III stopień referencyjności W 2005r w UCK wykonano 6620 zabiegów kardiologicznych, zaś w szpitalu na Zaspie 2671. UCK jest największym szpitalem w mieście (w województwie) i wykonuje najwięcej zabiegów i innych usług medycznych.

Nagłe stany kardiologiczne stanowią wiodącą przyczynę zachorowalności wśród mieszkańców Trójmiasta. Choroby ukł. krążenia stanowiące od lat najwyższe zagrożenie epidemiologiczne dotyczyły w 2006r 325.699 osób, w tym 52.364 osób leczonych po raz pierwszy. Z powodu choroby nadciśnieniowej leczono 183.224 osoby, chorób naczyń mózgowych 21.867 osób, niedokrwiennej choroby serca 77.196, z tego 16.341 osób przebyło zawał mięśnia sercowego. Liczba pacjentów leczonych z powodu zaburzeń ukł. krążenia, w porównaniu z rokiem 2005, wzrosła o 31.515 tj. o 10,7%. Najczęściej schorzenie to występuje u osób w przedziale wiekowym 55-64 lata (118.198). Niepokojący jest również wzrost zgonów mieszkańców województwa z powodu chorób ukł. krążenia. Na tę przyczynę w 2006 r. zmarło 7.850 osób, co stanowi 43,1% ogólnej liczby zgonów. Wskaźnik na 100 tys. mieszkańców wyniósł 356,6.

Szpital posiada ok. 110 jednostek łącznie z klinikami, poradniami, zakładami i pozostałymi ośrodkami medycznymi. Zatrudnia w swoich strukturach najwyższej klasy specjalistów, światowego formatu lekarzy z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii jak i radiologii. Tym samym szpital, jeśli chodzi o zaplecze kadrowe jest w stanie podźwignąć szeroki zakres programowy procedur obejmujących diagnostykę i leczenie chorób naczyniowo-sercowych. Jesteśmy największym szpitalem w województwie pomorskim oraz jedynym szpitalem klinicznym, posiadającym wysoce wykwalifikowaną kadrę medyczną co pozwala nam na świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie.

zdjęcia z zycia szpitala