INFORMACJA DLA PACJENTA

Radiologia zabiegowa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin medycyny. Ogromny postęp jaki dokonał się w dziedzinie sprzętu i aparatury medycznej umożliwia uzupełnienie lub wręcz zastąpienie wielu operacji chirurgicznych poprzez małoinwazyjne zabiegi radiologiczne. Procedury wykonywane są niejednokrotnie przez kilkumilimetrowe nacięcie na skórze, a okres hospitalizacji wynosi 3-4 dni. Szczegóły dotyczące poszczególnych procedur umieszczono w sekcji „zabiegi”.


Sprzęt

Dysponujemy 3 nowoczesnymi salami zabiegowymi wyposażonymi w:  jednopłaszczyznowy aparat naczyniowy z detektorem cyfrowym Artis Zee, dwupłaszczyznowy aparat naczyniowy przeznaczony do zabiegów neuroradiologicznych Artis Zee Biplane oraz ramię-C przeznaczone do zabiegów pozanaczyniowych. Urządzenia te posiadają możliwość cyfrowego zapisu obrazów, wykonywania badań tomograficznych podczas zabiegu oraz oceny perfuzji narządowej. Ponadto dysponujemy nowoczesnymi aparatami ultrasonograficznymi, aparatem do termoablacji guzów wątroby i aparatem do neurolezji wykorzystywanym w leczeniu bólu.

 

Zabiegi

Pracownia w godzinach popołudniowych i nocnych pełni stały 24 godzinny dyżur „pod telefonem” z czasem dojazdu wynoszącym ok. 40 minut.


PRZYGOTOWANIE

Prosimy o kontakt bezpośrednio do Pracowni
Nr kotnaktowy: 583493694, 583493684


PRZECIWSKAZANIA

Celem kwalifikacji do zabiegu prosimy o kontakt bezpośrednio do Pracowni
Nr kotnaktowy: 583493694, 583493684


WSKAZANIA

Wskazania do badań  przedstawiono w działach dotyczących poszczególnych zabiegów


ZAKRES ZABIEGÓW

Badania arteriograficzne

Badanie polega na nakłucie w znieczuleniu miejscowym tętnicy udowej. Następnie do naczynia wprowadza się niewielką koszulę naczyniową przez którą prowadzi się dalszą część badania. Kolejnym krokiem jest osiągnięcia tętnic badanej okolicy drogą wewnątrznaczyniową za pomocą specjalnych cewników angiograficznych. Podczas tej części zabiegu pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości gdyż tętnice nie posiadają zakończeń nerwowych od wewnątrz. Kolejnym krokiem jest podanie środka kontrastowego do wybranych naczyń, zwykle podczas tego etapu procedury odczuwa się jedynie ciepło w badanej okolicy. Po zakończonej arteriografii z naczynia usuwa się koszulkę, zastosowuje krótkotrwały ucisk, a następnie zakłada specjalny opatrunek uciskowy.
Arteriografia, choć jest procedurą inwazyjną w porównaniu do innych badań radiologicznych, ciągle pozostaje w wielu przypadkach najdoskonalszą metodą obrazowania naczyń.
Pracownia wykonuje arteriografie wszystkich okolic ciała.

• Arteriografia kończynowa
Wykonywana w celu oceny tętnic kończyn dolnych lub górnych
• Arteriografia mózgowa
Stosowane do oceny naczyń mózgowych w przypadkach tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji oraz do stwierdzenia śmierci mózgowej.
• Arteriografia t. krezkowej górnej i pnia trzewnego (naczyń trzewnych)
Wykorzystywana do potwierdzenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (zwykle jako wstęp do zabiegu radiologicznego), podczas chemoembolizacji guzów wątroby, w przypadkach diagnostyki i leczenia tętniaków  i innych nieprawidłowości naczyń tej okolicy.
• Arteriografia tętnic nerkowych
• Aortografia
Wykonywana jest celem oceny aorty i jej gałęzi
• Arteriografia rdzeniowa
Wykonywana jest celem oceny unaczynienia rdzenia
• Arteriografia innych naczyń tętniczych wg wskazań klinicznych


Flebografia

Badanie wykonujemy w celu zobrazowania i oceny naczyń żylnych.


Embolizacje i chemoembolizacje guzów nowotworowych

W ogromnym skrócie zabieg polega na nakłuciu tętnicy udowej w znieczuleniu miejscowym pachwiny. Następnie drogą naczyń kwionośnych osiąga się tętnicę zaopatrujące nowotwór. Kolejnym krokiem jest zamknięcie drobnych naczyń nowotworu przez specjalne cząstki (tzw. materiał embolizacyjny). W przypadku guzów wątroby dodatkowo podaje się do samego guza chemioterapeutyk, jest to tzw. chemoembolizacja. Obecnie większość chemoembolizacji przyprowadza sięz wykorzystaniem mikrosfer przeonszacych chemioterapeutyk na swojej powierzchni w postaci wiązań chemicznych. Po zamknięciu naczyń nowotworu przez mikrosfery dochodzi do uwalniania leku, który osiagą kilkudzisięciokrtonie wyższe stężenie w nowotworze niż przy podaniu dożylnym, jednocześnie zmniejszając narażenie całego organizmu. Średnica mikrosfer sięga 1/10 milimetra, a podczas jednego zabiegu do guza podaje się ich przeciętnie ok. 300 tysięcy. W dziedzinie chemoembolizacji mikrosferowych jesteśmy jednym z wiodących ośrodków eupropejskich oraz największym w Europie Środkowo-Wschodniej.
Rocznie wykonujemy 200-300 zabiegów chemoembolizacji. Zabiegi embolizacji i chemoembolizacji wykonuje się w przypadkach nieoperacyjnych guzów:

• wątroby i dróg żółciowych (zarówno guzy pierwotne jak i niektóre przerzutowe)
• nerek
• pęcherza moczowego

Ponadto wykonujemy zabiegi embolizacji przedoperacyjnej wszystkich okolic ciała w celu ograniczenia krwawienia podczas zabiegu chirurgicznego.


Embolizacje w krwawieniach

Podobnie jak przypadku innych procedur radiologii zabiegowej, zabieg rozpoczyna się od znieczulenia miejscowego w pachwinie. Następnie drogą naczyń dociera się do krwawiącej okolicy. Kolejnym krokiem zabiegu jest zamknięcie krwawiącego naczynia. W zależności od sytuacji wykorzystuje się do tego celu specjalne spiralki (coile), stent-grafty, kleje tkankowe oraz inne materiały embolizacyjne. Powyższe zabiegi embolizacyjne wykonuje się w przypadkach trudnych do opanowania krwawień:

• nosa
• żołądka i dwunastnicy (w przypadkach wrzodów, krwawień pooperacyjnych)
• tętniaków rzekomych t. śledzionowej (głównie w przebiegu zapalenia trzustki)
• poporodowych
• do drzewa oskrzelowego (krwioplucia)
• pęcherza (zwłaszcza w przypadku nacieków nowotworowych)  

 

Embolizacja i protezowanie (stent-graft) tętniaków obwodowych

Zabieg zwykle wykonuje się poprzez nakłucie tętnicy udowej w znieczulonej miejscowo pachwinie. Następnie za pomocą zestawu cewników i prowadników, drogą naczyń dociera się do tętniaka. Kolejnym etapem zabiegu jest wyłączenie poszerzonego fragmentu naczynia (tętniaka) z krążenia. W tym celu wykorzystuje się specjalne protezy naczyń zakładana od środka naczynia (stent-grafty). W niektórych przypadkach stosuje się „sprężynki” (coile) wypełniające wnętrze tętniaka. Czasami konieczne jest wyłączenie zmienionego chorobowo odcinka naczynia wraz z tętniakiem (trapping). W przypadku pęknięcia tętniaka, które zwłaszcza w przypadku tętników aorty powodują zagrożenie życia pacjenta, zabiegi wykonuje się niezależnie od pory dnia („na ostro”). Pracownia wykonuje embolizacje i protezowanie tętniaków:
   
• aorty piersiowej oraz brzusznej (zwłaszcza w przypadkach tętniaków pękniętych)
• rozwarstwień aorty
• tętnic nerkowych
• pnia trzewnego, tętnic krezkowych i ich gałęzi
• tętnic biodrowych oraz udowych i podkolanowych
• tętnic szyjnych
• innych tętnic