Projekty Europejskie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne od kilku lat z dużym sukcesem pozyskuje i realizuje projekty finansowane ze źródeł unijnych. Dofinansowanie pochodzi ze środków funduszy strukturalnych oraz z Ministerstwa Zdrowia na pokrycie wkładu własnego.
Do końca 2011 roku udało się pozyskać środki finansowe na realizację pięciu projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych o łącznej wartości około 34 milionów zł.
Uzyskane dofinansowanie wyniosło przeszło 32 miliony zł. – w tym dofinansowanie z UE oraz z Ministerstwa Zdrowia na wkład własny.