Alergologiczna

Wyposażenie w aparaturę oraz sprzęt medyczny:

 • spirometr Pneumoscope PC 3.03 z oprogramowaniem Master-Screen firmy Jaeger
 • rynomanometr Rhinomanometr PC 300 firmy Atmos
 • aparat do dooskrzelowych prób ekspozycyjnych Bronchoscreen firmy Jaeger
 • aparat do badań immunohistochemicznych Unicap firmy LKB Pharmiacia-dostęp
 • inhalatory ultradźwiękowe firmy Thomex
 • inhalatory sprężarkowe firmy Secura Nova
 • ergonometr z ekg do badań wysiłkowych
 • mierniki przepływu powietrza
 • zestaw do testów punktowych
 • zestaw do testów śródskórnych
 • zestaw do testów naskórkowych
 • urządzenie do terapii górnych dróg oddechowych Rhinoflow firmy Secura Nova
 • aparat do wytwarzania wibroaerozoli
 • przyrząd ssący elektryczny Wan-N
 • pompa infuzyjna Medipan
 • butle tlenowe z reduktorami tlenowymi
 • torba reanimacyjna z pełnym zestawem i aparatem Ambu

W poradni leczone są następujące schorzenia:

 • okresowy alergiczny nieżyt nosa i spojówek
 • przewlekły alergiczny nieżyt nosa i spojówek
 • astma oskrzelowa
 • atopowe zapalenie skóry
 • kontaktowe zapalenie skóry
 • pokrzywka i obrzęk Quinkego
 • alergia pokarmowa
 • alergia na jady owadów błonkoskrzydłych

W poradni prowadzona jest immunoterapia swoista na alergeny wziewne. Wykonywane są następujące procedury diagnostyczne:

 • testy skórne na alergeny wziewne pokarmowe i kontaktowe
 • badanie czynnościowe płuc: spirometria, test rozszerzalności oskrzeli
 • badanie drożności nosa: rynomanometria
 • testy prowokacji swoiste i nieswoiste donosowe i dooskrzelowe
 • badania immunohistochemiczne, takie jak: IgE całkowite i swoiste oraz oznaczenia poszczególnych mediatorów zapalenia np. ECP, tryptaza
 • pozostała diagnostyka prowadzona jest w oparciu o zaplecze Szpitala.