Alergicznych Chorób Skóry

O Poradni

Poradnia Alergicznych Chorób Skóry jest jedyną poradnią na terenie województwa pomorskiego, zajmującą się diagnostyką i leczeniem alergicznych chorób skóry, w tym atopowego zapalenia skóry, wyprysku kontaktowego, różnych odmian pokrzywki oraz odczynów polekowych.

W wyposażeniu poradni znajduje się aparatura do wykonywania badań immunologicznych in vitro metodą immunoenzymatyczną (Uni-CAP 100).

Pacjenci przyjmowani są do poradni ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu oraz od lekarzy specjalistów.

Zakres procedur diagnostycznych:

  • diagnostykę alergologiczną "in vivo": testy punktowe z pełnym zestawem alergenów standardowych i testy natywne
  • testy naskórkowe z alergenami kontaktowymi
  • testy prowokacji z lekami i substancjami dodatkowymi stosowanymi przez przemysł spożywczy
  • diagnostykę alergologiczną "in vitro": oznaczanie całkowitych i swoistych IgE metodą immunoenzymatyczną, oznaczanie poziomu ECP i tryptazy (CAP-system).

Zakres procedur leczniczych:

  • farmakoterapię alergicznych chorób skóry
  • immunoterapię alergicznych chorób skóry.