Regionalne Centrum Diabetologii

Specjalistyczne porady lekarskie diabetologiczne:

 • cukrzyca typu 1
 • cukrzyca typu 2
 • cukrzyca wtórna
 • cukrzyca towarzysząca innym schorzeniom metabolicznym

Diagnostyka i leczenie zaburzeń metabolicznych:

 • hiperlipidemia
 • otyłość
 • hipoglikemia

Diagnostyka i leczenie powikłań okulistycznych cukrzycy:

 • badania dna oka
 • laseroterapia

Diagnostyka i leczenie powikłań sercowo - naczyniowych u chorych na cukrzycę:

 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba wieńcowa
 • chromanie przestankowe

Działalność edukacyjna:

 • szkolenia grupowe i indywidualne dla chorych z cukrzycą
 • specjalistyczna edukacja chorych niewidomych i niedowidzących
 • bank glukometrów - możliwość wypożyczenia pacjentom

Sprzęt wysokospecjalistyczny używany w ośrodku:

 • Laser okulistyczny OcuLight GL
 • Lampa szczelinowa SL 115 Classic
 • Urządzenie do całodobowego pomiaru glikemii CGMS
 • Pompy insulinowe

Programy naukowe:

 • prewencja wczesnej nefropatii cukrzycowej
 • nowoczesna insulinoterapia analogi insuliny
 • prewencja i terapia cukrzycy typu 2 nowoczesne leki
 • prewencja retinopatii cukrzycowej
 • czynniki ryzyka powikłań sercowych w cukrzycy

Rys historyczny Regionalnego Centrum Diabetologii:

Regionalne Centrum Diabetologii zostało otwarte 16.11.1998 roku. Powołane zostało przez J. M. Rektora i Senat AMG aby zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentami z cukrzycą w województwie pomorskim. Szczególnym celem działalności Centrum jest prewencja cukrzycy a także prewencja i leczenie powikłań cukrzycowych tj: nefropatii, retinopatii, neuropatii oraz powikłań sercowo-naczyniowych.

W lutym 2003 roku została otwarta w Centrum kawiarenka internetowa dla pacjentów zapewniająca internetową edukację chorych na cukrzycę.

Regionalne Centrum Diabetologii prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy rodzinnych, ordynatorów oddziałów wewnętrznych a także diabetologów prowadzących miejskie poradnie cukrzycowe.