Samodzielna Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

Działalność medyczna

Gabinet Kolposkopii zajmuje się diagnostyką schorzeń szyjki macicy. Istnieje możliwość pobrania wycinków w trakcie badania kolposkopowego z szyjki macicy do dalszej diagnostyki w Pracowni Patomorfologii Klinicznej na terenie Szpitala.