Pneumonologiczna

Procedury specjalistyczne:

 • diagnostyka, kwalifikacja do leczenia, monitorowanie leczenia śródmiąższowych chorób płuc:
  • samoistnego włóknienia płuc,
  • alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych
  • sarkoidozy oraz rzadkich chorób płuc
 • wczesna diagnostyka zmian płucnych w chorobach tkanki łącznej, kwalifikacja do leczenia, monitorowania wyników leczenia
 • diagnostyka i leczenie ciężkich i powikłanych przypadków zapaleń płuc

Badania dodatkowe:

 • Spirometria z próbą rozkurczową
 • EKG
 • Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc
 • Badania radiologicznie łącznie z tomografią komputerową

Diagnostyka i leczenie:

 • śródmiąższowe choroby płuc
 • choroby obturacyjne (POChP, astma oskrzelowa)
 • infekcyjne choroby płuc
 • rzadkie choroby płuc: histiocytoza X, limfangiomiomatoza, hemosyderoza, lipoproteinoza, ziarniniakowatość Wegenera i inne zapalenia naczyń
 • reakcje polekowe w płucach
 • nowotwory płuc
 • zaburzenia oddychania w czasie snu
 • przewlekła niewydolność oddychania