Neurologiczna

Działalność konsultacyjno-lecznicza obejmuje:

  • Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia w tym: monitorowanie stanu chorych po stentowaniu tętnic szyjnych i po zabiegach trombolizy naczyń mózgu oraz kwalifikacja do stentów.
  • Stwardnienie rozsiane - kwalifikacja do leczenia interferonem i mitoxantronem. Kontrola w trakcie leczenia.
  • Guzy mózgu i padaczki.
  • Choroby mięśni ze szczególnym uwzględnieniem miastenii.
  • Zespoły otępienne i choroby zwyrodnieniowe centralnego układu nerwowego: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera.
  • Ból głowy.
  • Choroby obwodowego układu nerwowego: rwy, polineuropatie.