Leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu

O Poradni


Poradnia zajmuje się leczeniem osób powyżej 18 roku życia uzależnionych od tytoniu. Poradnia oferuje specjalistyczna opiekę w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc).Program adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Zakres procedur diagnostycznych:

 • przeprowadzenie testu uzależnienia od tytoniu
 • przeprowadzenie testu motywacji do zaprzestania palenia
 • przeprowadzenie oceny depresji
 • ocena objawów abstynencji
 • wykonanie badania przedmiotowego (masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego krwi)
 • przeprowadzenie wywiadu dotyczącego chorób współistniejących
 • wykonanie badania oznaczenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • wykonanie badania spirometrycznego

Zakres procedur leczniczych

 • przeprowadzenie edukacji świadczeniobiorców, praktyczne porady dla osób palących tytoń, a w przypadku kobiet poinformowanie iż palenie tytoniu jest czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy;
 • ustalenie wskazań i przeciwwskazań do terapii grupowej oraz farmakoterapii;
 • zaplanowanie schematu leczenia uzależnienia od tytoniu i jego realizacja;
 • przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości skorzystania z porady telefonicznej w Poradni Pomocy Palącym oraz zaproponowanie wsparcia leczenia uzależnienia od tytoniu przez specjalistów z tej Poradni;
 • zaplanowanie terapii farmakologicznej, do której kwalifikowane są osoby palące, silnie uzależnione od nikotyny, ze schorzeniami, w których kontynuacja palenia stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia, w szczególności po zawale mięśnia sercowego, z POCHP, po leczeniu raka krtani, w trakcie chemioterapii, bez przeciwwskazań do farmakoterapii.

Cykl leczenia obejmuje 3 porady obowiązkowe (porada wstępna oraz 2 porady kontrolne – w razie potrzeby mogą być konieczne jeszcze 1-2 dodatkowe porady kontrolne) i 3 porady kontrolne po 3, 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia.