Laktacyjna

Poradnia laktacyjna przy UCK ul Kliniczna 1A Funkcjonuje pod patronatem Urzędu Miasta Gdańsk w ramach Programu Zdrowotnego  "Wspieranie i propagowanie karmienia piersią wśród mieszkańców miasta Gdańska".

Porady są świadczone  bezpłatnie.

Rejestracja telefoniczna: 604299336
Realizatorka programu zdrowotnego jest mgr położnictwa specjalistka pielęgniarstwa neonatologicznego Regina Dwulit .