Kardiochirurgii

Poradnia specjalizuje się w leczeniu chorób:

 • choroba niedokrwienna serca, stan po zawale serca
 • nabyte wady zastawkowe
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia-powikłania
 • chorzy po zabiegach kardiochirurgicznych wymiany zastawek
 • chorzy z zaburzeniami rytmu: migotanie przedsionków
 • pobudzenia dodatkowe -nadkomorowe i komorowe
 • zaburzenia przewodnictwa -bloki przedsionkowo-komorowe
 • nadciśnienie tętnicze wtórne, powikłane
 • omdlenia
 • powikłania układu krążenia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek -kardionefrologia
 • kardiomiopatie -przerostowa, rozstrzeniowa

Poradnia zajmuje się kwalifikacją do nowoczesnych metod leczenia takich jak:

 • przezskórna plastyka naczyń wieńcowych PTCA
 • implantacje stentów
 • wszczepienie układu stymulującego
 • zabiegi kardiochirurgiczne - "by pass" naczyń wieńcowych
 • wszczepienie sztucznej zastawki serca
 • zabiegi plastyki zastawki mitralnej i aortalnej
 • zamknięcie przeskórne przetrwałego otworu owalnego (PFO),

Zaplecze diagnostyczne - budynek nr 1, I piętro:

 • pracownia EKG
 • pracownia 24 godzinnego zapisu EKG metodą Holtera
 • pracownia prób wysiłkowych -bieżnia, rower
 • pracownia testu "pochylniowego"
 • pracownia echokardiograficzna z głowicą przezprzełykową (TEE)