Immunologii Klinicznej

Działalność poradni:

Kadra pracowników Zakładu Immunopatologii Akademii Medycznej w Gdańsku i Laboratorium Immunologii Klinicznej ACML oraz nowoczesna aparatura laboratoryjna umożliwiają wykonywanie szerokiego wachlarza badań dignostyczno-monitorujących wrodzone i nabyte zaburzenia odporności, immunologicznie uwarunkowane choroby: centralnego i obwodowego układu nerwowego, gruczołów dokrewnych, wątroby, naczyń, serca, tkanki łącznej, przewodu pokarmowego, stawów a też różnicowanie gammapatii monoklonalnych i przyczyn niepłodności oraz niepowodzeń okołoporodowych (szczegółowe informacje są dostępne na stronie Laboratorium Immunologii Klinicznej).

Poradnia immunologii Klinicznej świadczy usługi dla dorosłych w zakresie diagnostyki i leczenia:

  • zaburzeń odporności
  • chorób autoimmunologicznych