Gastroenterologiczna

Działalność Poradni Gastroenterologicznej UCK:


-konsultacje i leczenie dorosłych pacjentów zgłaszających dolegliwości z zakresu chorób przewodu pokarmowego, trzustki, wątroby
- opieka ambulatoryjna nad chorymi po hospitalizacji w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii UCK
-ścisła współpraca z Pracownią Endoskopową Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii (gastroduodenoskopia, kolonoskopia, sigmoidoskopia, badania EUS, endoskopowa cholangiopankreatografia wstępująca)
- kwalifikacja do leczenia biologicznego pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelita grubego
- impedancja przełykowa z pH-metrią -w ramach kontraktu z NFZ
- poradnia korzysta z zaplecza diagnostycznego z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (Centralne Laboratorium, Zakład Radiologii, Zakład Mikrobiologii)


Obok diagnostycznych procedur endoskopowych chorzy będący pod opieką Poradni mogą korzystać poprzez działalność Pracowni Endoskopowej z procedur terapeutycznych takich jak:
•    endoskopowe leczenie chorób dróg żółciowych i trzustki,
•    powikłań ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki,
•    W sytuacjach wymagających dalszego postępowania diagnostycznego w warunkach szpitalnych pacjenci są hospitalizowani w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii.

 

Pacjenci z rozpoznanymi wcześniej schorzeniami przewodu pokarmowego mogą w stałych dniach tygodnia korzystać w razie potrzeby z porad lekarzy specjalistów:

•    poniedziałek - dr med. Marek Guzek (choroby przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki ze szczególnym uwzględnieniem zespołów złego wchłaniania, niedożywieniem )
•    wtorek – dr med. Maria Janiak (choroby przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki ze szczególnym uwzględnieniem chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, choroby refluksowej, nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego)
•    środa – lek. med. Magdalena Stojek (choroby przewodu pokarmowego, trzustki ze szczególnym uwzględnieniem chorób wątroby, chorób czynnościowych przewodu pokarmowego)
•    czwartek dr med. Anna Drobińska (choroby przewodu pokarmowego, trzustki ze szczególnym uwzględnieniem patologii wątroby, nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego)
•    piątek- dr med. Iwona Marek, dr med. Michał Dubowik (choroby przewodu pokarmowego, wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem chorób trzustki)