Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii

NA ODDZIALE ENDOKRYNOLOGII DZIECIĘCEJ DIAGNOZOWANE SĄ NASTEPUJĄCE JEDNOSTKI CHOROBOWE :


• zaburzenia wzrastania (niedobór wzrostu - niskorosłość, nadmierny wzrost),
• zaburzenia miesiączkowania (pierwotny i wtórny brak miesiączki),
• choroby przysadki i podwzgórza (m.in. hiperprolaktynemia, moczówka prosta),
• choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność, zapalenie tarczycy, wole, guzki tarczycy),
• zaburzenia dojrzewania płciowego (przedwczesne i opóźnione dojrzewanie, dojrzewanie nieharmonijne, wrodzony przerost nadnerczy),
• zaburzenia funkcji gonad (jajników i jąder),
• zaburzenia różnicowania płci,
• cechy androgenizacji - nadmierne owłosienie (tzw. hirsutyzm), trądzik,
• nadwaga i otyłość,
• ginekomastia (powiększenie gruczołów piersiowych u chłopców i mężczyzn),
• zespoły genetyczne z towarzyszącymi zaburzeniami endokrynnymi (m.in. zespół Turnera, zespół Downa),
• zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII DZIECIĘCEJ:
W celu przyjęcia dziecka na Oddział Endokrynologii Dziecięcej konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.
Przyjęcia planowe należy umawiać osobiście na Oddziale Endokrynologii Dziecięcej w godzinach 12-14:00 we wtorki, środy lub czwartki. Należy mieć przy sobie skierowanie.


NIEDOBÓR WZROSTU

Jak wygląda diagnostyka dziecka niskorosłego (z niedoborem wzrostu)?
Celem wykonania wszystkich potrzebnych badań zaleca się hospitalizację (pobyt w szpitalu). Przeciętnie czas pobytu w szpitalu to ok. 3-4 dni. W przypadku małych dzieci wskazana jest obecność jednego z rodziców (opiekunów). W pierwszym dniu (w dniu przyjęcia) przeprowadzamy rozmowę dotyczącą przebiegu choroby oraz zbieramy wszelkie potrzebne dla ustalenia ewentualnej przyczyny dodatkowe informacje. Nazywamy to wywiadem.
Co jest dla nas ważne? O jakie informacje pytamy? Jakie dokumenty są potrzebne?
• Jak przebiegała ciąża, poród oraz okres pierwszego roku życia dziecka? (konieczna książeczka zdrowia dziecka)
• Wzrost rodziców dziecka oraz jego rodzeństwa, dane (w przybliżeniu) o wzroście członków dalszej rodziny
• Przebieg wzrastania i dojrzewania u rodziców dziecka (czy u nich również w przeszłości pojawił się problem niedoboru wzrostu; kiedy zaczęli dojrzewać - pytanie o pierwszą miesiączkę u matki dziecka, pytanie o dojrzewanie u ojca dziecka)
• Dostępne wczeniejsze pomiary wzrostu i masy ciała dziecka (z badań bilansowych - konieczna książeczka zdrowia dziecka)
• Informacje o przebytych chorobach i ewentualnych pobytach w szpitalu (wskazane wypisy do wglądu)
• Informacje o przebytych urazach (głównie głowy)
• Informacje o chorobach przewlekłych (np. alergiach, wadach układu krążenia, wadach układu moczowego, chorobach przewodu pokarmowego - również wskazana dokumentacja medyczna do wglądu)
• Informacje dotyczące zaburzeń gastroenterologicznych (zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego): biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wymioty, jaki apetyt?
• Informacje dotyczące dolegliwości ze strony ośrodkowego układu nerwowego: pytanie o bóle głowy, zawroty głowy, utraty przytomności
• Informacje dotyczące przewlekłego leczenia (długotrwałego stosowania leków): pytanie o sterydoterapię
• Pytanie o przebieg dojrzewania pacjenta, np. o pierwszą miesiączkę u dziewczynki (wskazane prowadzenie kalendarzyka)

 

PRZEDWCZESNE LUB OPÓŹNIONE DOJRZEWANIE PŁCIOWE
Jak przebiega diagnostyka przedwczesnego dojrzewania?

Celem określenia przyczyny przedwczesnego dojrzewania konieczny jest kilkudniowy pobyt ma Oddziale Endokrynologii Dziecięcej. Dzieci mogą tam przebywać wraz z Rodzicami (całodobowy pobyt rodzica jest płatny). W trakcie hospitalizacji (pobytu na oddziale) przeprowadza się rozmowę z rodzicami / opiekunami (wywiad), wykonuje się badania hormonalne (pobieranie krwi), RTG dłoni (celem oceny wieku kostnego), USG miednicy mniejszej (u dziewczynek) oraz konieczne konsultacje specjalistyczne.

Jakie informacje będą potrzebne lekarzowi w trakcie pierwszej wizyty, w jakie informacje, dokumenty trzeba się zaopatrzyć?
To ważne, aby być przygotowanym do pierwszej wizyty, aby znać odpowiedzi na pytania.
• Przede wszystkim z dzieckiem powinna zgłosić się osoba (opiekun), która zna wszystkie szczegóły dotyczące rozwoju dziecka
• Potrzebne będą dane okołoporodowe (Książeczka Zdrowia Dziecka)
• Dane o rozwoju dziecka z bilansów (Książeczka Zdrowia Dziecka)
• Wskazane wcześniejsze wykonanie RTG dłoni w miejscu zamieszkania (ale nie koniecznie) w celu oceny wieku kostnego
• Informacje o przebiegu dojrzewania u rodziców dziecka
• Od kiedy widoczne są objawy dojrzewania? Jak szybko się nasilają? Czy pojawiły się również jakieś inne dolegliwości (np. bóle głowy, zawroty głowy, utraty przytomności, zaburzenia widzenia itd.)
• Czy dziecko jest czymś przewlekle leczone? Czy zażywa jakieś leki?

KONTAKT Z ODDZIAŁEM ENDOKRYNOLOGII DZIECIĘCEJ:
Tel. do pielęgniarek: 58 349 28 79.
Tel. do lekarzy: 58 349 28 01, 58 349 28 78.
KONTAKT DO PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ DLA DZIECI:
Tel. do rejestracji 58 727 05 05; Tel. bezpośredni 58 349 26 32.