Położnictwa

Działalność Kliniki

Klinika dysponuje wysokospecjalistycznym sprzętem do fetoskopii oraz wysokiej klasy ultrasonografem. Klinika przeprowadziła pierwsze w Polsce zabiegi fetoskopii i operacje na płodach przy otwartej macicy ciężarnej, umożliwiające z jednej strony uściślenie rozpoznania w wielu wątpliwych przypadkach, z drugiej zaś leczenie wad wrodzonych jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Dużym osiągnięciem było przeprowadzenie pierwszej w Polsce operacji płodu na otwartej macicy. Zabiegi te przeprowadzano dotychczas w celu leczenia przepuklin oponowordzeniowych, ale wypracowana technika pozwala na leczenie również innych schorzeń.

Nowatorskie zabiegi w Polsce

  • operacja łożyska bliźniąt jednojajowych w 21 tygodniu ciąży (2005 rok)
  • zoperowano bliźnięta w brzuchu matki dzięki wiązce lasera, która rozłączyła naczynia krwionośne nieprawidłowo łączące płody. (2005 rok)
  • pierwsza w Polsce operacja wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodu. (2004 rok).


Klinika wprowadziła do leczenia nowe techniki operacyjne, dotychczas w Polsce niestosowane. Operacyjne leczenie dotyczy najczęściej zespołu taśm owodniowych, które można w ten sposób przeciąć i uchronić dziecko przed amputacją kończyny. Fetoskop umożliwia również leczenie zespołu TRAP, czyli odwróconej perfuzji naczyń pępowinowych, przy obecności tak zwanego "bliźniaka bezsercowca".

Badania naukowe

Klinika bierze udział w licznych badaniach naukowych mających na celu poprawę efektów leczenia i ujednolicenie wytycznych dotyczących postępowania w wielu kontrowersyjnych sytuacjach. Zakończone zostało badanie na temat wyboru drogi porodu w donoszonej ciąży przy położeniu płodu podłużnym miednicowym. Prowadzone są również prace nad wypracowaniem schematu stymulacji dojrzewania płuc płodu w porodach przedwczesnych, postępowaniem w porodzie ciąży bliźniaczej przy podłużnym główkowym położeniu pierwszego płodu oraz określeniem najkorzystniejszego momentu do wykonania obrotu zewnętrznego na główkę przy miednicowym położeniu płodu.