Neonatologii

O Klinice

Klinika jest jedynym ośrodkiem najwyższego stopnia referencyjności w opiece neonatologicznej w województwie pomorskim. Klinika ściśle współpracuje z Kliniką Położnictwa. Zapewnia pełen zakres opieki neonatologicznej nad chorymi i zdrowymi noworodkami.

Działalność Kliniki

  • W Oddziale Fizjologii Noworodka przebywają zdrowe, donoszone noworodki urodzone w Klinice Położnictwa. Dzieci te cały czas przebywają z matkami w tzw. systemie "rooming in".
  • Oddział Patologii Noworodka zajmuje się diagnostyką i leczeniem noworodków donoszonych oraz wcześniaków urodzonych w Klinice Położnictwa, a także z innych szpitali województwa pomorskiego.
  • W Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka prowadzone jest leczenie noworodków znajdujących się w stanie zagrożenia życia, szczególnie małych wcześniaków.
  • W skład Kliniki wchodzi również Poradnia Patologii Noworodka, obejmująca długoterminową opiekę dzieci z zagrożeniem rozwoju psychomotorycznego.