Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

Działalność Kliniki

Klinika specjalizuje się w nieoperacyjnych technikach leczenia wrodzonych wad serca. W Klinice przeprowadza się pełną diagnostykę nieinwazyjną i inwazyjną wad wrodzonych i nabytych serca, zaburzeń rytmu oraz diagnostykę nadciśnienia tętniczego. Wykonywane są m.in. zabiegi balonoplastyki zwężonych zastawek, zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz zamykanie drożnego przewodu tętniczego.

W Klinice wykonywane są badania echokardiograficzne płodu, które pozwalają na wczesne wykrycie nieprawidłowości układu krążenia w okresie prenatalnym.

Konsultowane i diagnozowane są dzieci z patologią układu krążenia, leczone w innych jednostkach organizacyjnych Szpitala np. monitorowanie efektów kardiologicznych chemioterapii w chorobach krwi i guzach litych, powikłania krążeniowe u pacjentów dializowanych i kwalifikowanych do przeszczepów narządów - głównie nerek i szpiku, powikłania kardiologiczne u pacjentów endokrynologicznych np. w cukrzycy, chorobach tarczycy, leczonych hormonem wzrostu oraz pacjenci z Poradni Genetycznej.

W chwili obecnej wykonywane są wszystkie typy zabiegów interwencyjnych i wciąż wprowadzane są nowe metody leczenia.

Klinika rozszerzyła działalność i objęła swoją opieką pacjentów dorosłych z wrodzonymi wadami serca. Są to pacjenci, u których leczenie stanowi kontynuację leczenia rozpoczętego w dzieciństwie, jak też pacjenci, u których wadę rozpoznano po raz pierwszy w życiu dorosłym. Ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami kardiologicznymi w kraju i za granicą.

Działalność naukowa:

  • Diagnostyka wad serca ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia operacyjnego lub interwencyjnego: ocena wyników leczenia wad wrodzonych serca
  • rodzinne występowanie wad wrodzonych serca
  • prospektywne badania dzieci do 6 roku życia z patologią układu krążenia rozpoznaną w okresie noworodkowym
  • ocena przebiegu ciąży i losy dzieci urodzonych przez matki z patologią układu krążenia
  • wyniki leczenia interwencyjnego wad wrodzonych serca
  • odległe wyniki leczenia koarktacji aorty
  • przebieg i leczenie dzieci z blokami przedsionkowo - komorowymi wysokiego stopnia
  • leczenie zaburzeń rytmu zachowawcze i przy zastosowaniu stymulacji serca
  • ocena występowania wad wrodzonych ze szczególnym uwzględnieniem patologii układu krążenia u dzieci z ciąż mnogich
  • diagnostyka i wyniki leczenia dzieci z pojedynczą komora.