Rehabilitacji

Świadczenia medyczne:

 • usprawnianie lecznicze w dysfunkcjach narządu ruchu
 • diagnostyka i kompensacja następstw uszkodzenia układu nerwowego
 • zaburzenia wyższych czynności nerwowych, dysfunkcje ruchowe
 • oparzenia - program kompleksowej rehabilitacji
 • rehabilitacja kardiologiczna
 • kompleksowa rehabilitacja pacjentów przewlekle dializowanych
 • próba oceny skuteczności terapeutycznej oraz ćwiczeń mięśni dna miednicy w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
 • badanie wpływu prądów małej i średniej częstotliwości w terapii zespołów bólowych - kręgosłupa i kończyn
 • badanie wpływu neuromobilizacji na powrót funkcji w obwodowych zespołach

Działalność naukowa:

 • diagnostyka funkcjonalna i rehabilitacja w schorzeniach układu nerwowego
 • późne następstwa urazu termicznego
 • diagnostyka kliniczna i neurofizjologiczna zespołu cieśni nerwów obwodowych
 • rehabilitacja pacjentów z niewydolnością krążenia
 • trening fizyczny pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • dynamika zaburzeń funkcji poznawczych w idiopatycznej chorobie Parkinsona
 • wpływ choroby Wilsona na funkcje poznawcze
 • wpływ masażu elektrostatycznego na wielkość obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii.