Neurochirurgii

Działalność Kliniki

W ostatnim dziesięcioleciu Kliniki Neurochirurgii zaszło wiele zmian związanych z wdrażaniem szeroko pojętej małej inwazji operacyjnej. Nowe techniki operacyjne dotyczyły zarówno neurochirurgii głowy jak i kręgosłupa. Ośrodek gdański był jednym z pierwszych w Polsce, który wprowadził techniki chirurgii podstawy czaszki. Było to możliwe ze względu na posiadane kontakty z czołowymi ośrodkami chirurgii podstawy czaszki w Europie i USA.

Nieodzowny był także pozyskany w tym okresie sprzęt, m.in. pierwsza w Polsce pełna wersja neuronawigacji. Klinika w stosunkowo szybkim czasie stała się liderem neurochirurgii głowy i kręgosłupa w Polsce. Zaowocowało to organizowaniem międzynarodowych warsztatów chirurgii podstawy czaszki przez Klinikę, na których wykładowcami były międzynarodowe sławy świata neurochirurgicznego. W okresie tym rozwinięto również techniki neurochirurgii stereotaktycznej.

Rutyną stały sie biopsje stereotaktyczne mózgu, a w ostatnich latach czynnościowe operacje neurochirurgiczne ze wszczepianiem stymulatorów głębokich struktur mózgu w chorobie Parkinsona, czy pierwsza w Polsce operacja założenia korowego stymulatora przeciwbólowego w kooperacji z kolegami z Francji. Nastąpił również burzliwy rozwój neurochirurgii naczyniowej mózgu. W Klinice wdrożono dzięki współpracy z Kliniką Kardiochirurgii możliwość operowania tętniaków tętnicy podstawnej mózgu w krążeniu pozaustrojowym.

Gdańsk jest jedynym w Polsce i drugim w Europie miejscem, gdzie wykonuje się pełnoprzepływowe zespolenia omijające krążenia mózgowego. Technika ta została przywieziona z USA, gdzie zainicjowano ją w 1997 roku. Klinika Neurochirurgii wykonuje ponad 100 operacji klipsowania tętniaków śródczaszkowych rocznie.

Ostatnie 10 lat to również bardzo dynamiczny okres rozwoju neurochirurgii kręgosłupa. Dotyczył on zarówno nowych technik implantowania protez dysków, trzonów kręgowych, zespoleń kręgosłupa, jak i nowych metod endoskopowych. Ośrodek został dwukrotnie wybrany na miejsce organizowania europejskich warsztatów małoinwazyjnej chirurgii kręrgosłupa.