Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Ordynator Kliniki:  prof. dr hab. Alicja Dębska – Ślizień

Oddział A
Ordynator prof. dr hab. Tomasz Liberek                                                                                                                                                     
Z-ca dr hab. Barbara Bułło


1.    dr hab.med. Przemysław Rutkowski prof. nadzw. GUMed
2.    dr med. Zbigniew Heleniak
3.    lek. med. Joanna Gałgowska
4.    lek. med. Karolina Komorowska
5.    lek. med. Hanna Storoniak

 

Rezydenci
6.    lek. med. Monika Cackowska
7.    lek. med. Izabella Rogowska

 

Oddział B
Ordynator prof. dr hab. Alicja-Dębska-Ślizień
Z-ca prof. dr hab. Leszek Tylicki
Kierownik Regionalnej Listy Biorców – dr hab. Andrzej Chamienia

 

Hemodializa
1.    dr hab. Bogdan Biedunkiewicz
2.    lek. med. Grzegorz Korejwo
3.    dr hab. med. Sylwia Małgorzewicz
4.    dr med. Maja Sławińska-Morawska

 

Rezydenci:
5.    lek. med. Agnieszka Zakrzewska
6.    lek. med. Kamila Czarnacka
7. lek. Izabella Kuźmiuk-Glembin
8. lek. Piotr Skonieczny

 

Oddział Medycyny Transplantacyjnej
1.    dr med. Beata Bzoma
2.    dr med. Agnieszka Tarasewicz
3.    dr med. Justyna Gołębiewska
4.    dr med. Joanna Konopa

 

Rezydenci:
5.    lek. med. Agnieszka Bobkowska

 

Oddz. CADO         

Ordynator prof. dr hab. Monika Lichodziejewska – Niemierko     
Z-ca dr hab. Michał Chmielewski

                                                              

1. dr med. Magdalena Jankowska
2. lek med. Łukasz Zdrojewski


Oddz. Dzienny    
Ordynator dr hab. Ewa Król                                                                                                                                                                          
Z-ca dr hab. Sławomir Lizakowski
Rezydenci: lek med. Michał Komorniczak


Z-ca Ordynatora Kliniki ds. Ekonomizacji:  dr hab. Bogdan Biedunkiewicz


Klinika udziela świadczeń z zakresu:

   -  inwazyjnej (biopsja nerek) i nieinwazyjnej diagnostyki chorób nerek
   -  leczenia pierwotnych i wtórnych chorób nerek
   -  prowadzenia ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
   -  leczenia nerkozastępczego (hemodializa i ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa)
   -  przeszczepiania nerek (prowadzenie Regionalnego Ośrodka Kwalifikacji, transplantacje
      wyprzedzające oraz od żywych dawców)

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

 

Nefrologia kliniczna

   - pierwotne i wtórne glomerulopatie  diagnostyka i leczenie
   - podłoże genetyczne glomerulopatii
   - leczenie erytropoetyną w okresie przedializacyjnym
   - metabolizm glukozy i lipidów w chorobach nerek
   - farmakoterapia nadciśnienia tętniczego.
   - świadomość zdrowotna pacjentów
   - epidemiologia przewlekłej choroby nerek w populacji osób starszych.
   - suplementy diety w populacji chorych z przewlekła chorobą nerek
   - ocena stanu odżywienia
   - dysfunkcja śródbłonka, ryzyko sercowo-naczyniowe
   

Leczenie nerkozastępcze (hemodializa, dializa otrzewnowa)

   - funkcja komórek mesothelium u pacjentów poddanych dializie otrzewnowej
   - indywidualizacja i optymalizacja dializoterapii.
   - ocena stanu odżywienia
   - leczenie niedokrwistości
   - powikłania kardiologiczne u chorych poddawanych dializie
   - układ odpornościowy, a hemodializa
   - wiedza nefrologiczna i świadomośc zdrowotna
   - leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych dializowanych

 

Przeszczepienie nerki i trzustki

    - zakażenia po przeszczepieniu nerki
    - ocena wczesnego o odległego ryzyka sercowo-naczyniowego
    - program przeszczepiania wysp trzustkowych
    - leki blokujące układ RAA jako nefroprotekcja nerki przeszczepionej
    - farmakoterapia nadciśnienia tętniczego
    - świadomość zdrowotna
    - rejestr nowotworów po przeszczepie nerki  
    - ocena odżywienia
    - program przeszczepień wyprzedzających (pre emptive)
    - postępowanie z chorym wysokozimmunizowanym
    - przeszczepienia nerki od dawcy żywego
    - kwalifikacja dawców żywych
    - ciąża po transplantacji nerki

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz kwalifikacyjny - Pacjent do kwalifikacji do transplantacji wątroby
Formularz kwalifikacyjny - Pacjent do opieki w Poradni Hepatologicznej