Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej

O Klinice

Niewielki 7-osobowy zespół kardiochirurgów oraz wysoko wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek corocznie zaopatruje operacyjnie 1600 pacjentów (8% operowanych w Polsce), co stawie Klinikę na trzecim miejscu w kraju pod względem ilości operowanych pacjentów. Śmiertelność okołooperacyjna jest jedną z najniższych w Polsce.

Wydarzenia nowatorskie w skali krajowej:

  • Klinika przoduje w operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej - ilość operacji pomostowania naczyń wieńcowych na bijącym sercu, bez użycia krążenia pozaustrojowego jest najwyższą w Polsce
  • wprowadzenie programu chirurgicznej rekonstrukcji zastawek serca
  • udział w międzynarodowym programie leczenia pozawałowej niewydolności mięśnia sercowego - STICH.

Działalność naukowa:

  • współpraca z Politechniką Gdańską w zakresie wdrażania nowych patentów w kardiochirurgii
  • współpraca z Kliniką Neurochirurgii i Kliniką Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w zakresie zabiegów interdyscyplinarnych: operacje tętniaków mózgu z zastosowaniem KPU; operacje serca u chorych dializowanych
  • współpraca z Katedrami: Biochemii Klinicznej oraz Immunologii i Histologii AMG (badanie roli cytokin zapalnych u pacjentów z chorobą wieńcową).

Działalność dydaktyczna:

  • organizowanie corocznych Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych
  • wyjazdowe szkolenia podyplomowe z zakresu kardiochirurgii i chirurgii naczyń dla lekarzy z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

 

Zasady zgłaszania chorych do Kliniki:

1. CHORZY ELEKTYWNI

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na:

http://cardio.gumed.edu.pl/gsk.cms/pages/kardiolodzy

najważniejsze dane to opis koronarografii, badania ECHO serca i oznaczona grupa krwi

zgłoszenia można dokonać przez:

- pocztę klasyczną

- fax

- osobiste dostarczenie do skretariatu Kliniki (również przez osobę z rodziny chorego)

 

2. CHORZY PILNI

prosimy o kontakt służby medyczne z lekarzem dyżurnym dostępnym całą dobę,

- niezbędne dokumnety to opis koronarografii i oznaczona grupa krwi