Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

wydra2KIEROWNIK: dr hab. n. med. Dariusz Wydra – specjalista położnictwa i ginekologii, spec. endokrynologii, spec. ginekologii onkologicznej, spec. endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

      

 

 

 

 

 

Klinika jest jednym z wiodących ośrodków ginekologii onkologicznej w kraju. Głównym profilem działalności jest leczenie operacyjne nowotworów złośliwych kobiecych narządów płciowych.

 

 Do podstawowych zadań Kliniki należą:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie hospitalizacji i ambulatoryjnym z zakresu ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej w ramach kontraktu z NFZ
 • pełnienie codziennych dyżurów zabezpieczających całodobowo opiekę zdrowotną chorych leczonych w Oddziałach;
 • przyjmowanie pacjentek w trybie zwykłym;
 • przyjmowanie w trybie ostrym pacjentek, które wymagają natychmiastowej pomocy i opieki ginekologicznej;
 • udzielanie konsultacji komórkom UCK oraz innym jednostkom ochrony zdrowia;
 • pełnienie funkcji ośrodka referencyjnego, zwłaszcza z zakresu ginekologii onkologicznej dla innych szpitali województwa pomorskiego;
 • wykonywanie zadań naukowo-dydaktycznych według zobowiązań statutowych Gdańskiego Uniwersytetu
  Medycznego;
 • prowadzenie szkolenia podyplomowego z zakresu ginekologii, ginekologii onkologicznej, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości;
 • współpraca z innymi jednostkami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz szpitalami wojewódzkimi i krajowymi;
 • współpraca z innymi jednostkami onkologicznymi wojewódzkimi, krajowymi i zagranicznymi.

 

Znaczące osiągnięcia Kliniki w zakresie ginekologii onkologicznej:

1. W Klinice wykonano pierwszą w Polsce procedurę chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) w raku jajnika. Jest to nowatorska metoda leczenia zaawansowanej postaci raka jajnika, pozwalająca na uzyskanie lepszych wyników leczenia, w porównaniu do klasycznej chemioterapii podawanej dożylnie.
2. W ramach leczenia raka jajnika jako pierwszy ośrodek w Polsce wprowadzono chemioterapię dootrzewnową.
3. Od roku 2002 wprowadzono technikę identyfikacji wartowniczego węzła chłonnego w raku szyjki macicy oraz w raku trzonu macicy. Metoda ta pozwala na ograniczenie rozległości zakresu operacji, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej oszczędności leczenia chirurgicznego. Technika ta wykonywana jest również drogą laparoskopii.
4. Do leczenia operacyjnego raka szyjki macicy oraz raka trzonu macicy zaczęto wykorzystywać dostęp laparoskopowy. Dzięki operacji laparoskopowej skraca się okres rekonwalescencji po przebytym zabiegu. Zastosowanie laparoskopii u kobiet z rakiem trzonu macicy zgodne jest z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej.


Klinika dysponuje
: 30 łóżkami na oddziale ginekologii onkologicznej, 7 łóżkami na oddziale dziennym (1 sala operacyjna) oraz 10 łóżkami w Oddziale Chemioterapii, Blokiem Operacyjnym (3 sale operacyjne) oraz Poradnią Przykliniczną.

Klinika świadczy pełnoprofilową działalność diagnostyczną i terapeutyczną dotyczącą łagodnych i złośliwych nowotworów narządów płciowych kobiet, nienowotworowych schorzeń narządów płciowych kobiet, niepłodności kobiecej, nietrzymania moczu oraz endokrynologii ginekologicznej.


Pacjenci z rozpoznaniem nowotworu złośliwego są przyjmowani do Kliniki w ramach Pakietu Onkologicznego, w osobnym trybie - czas oczekiwania na przyjęcie nie przekracza 3 tygodni.


Zakres świadczeń udzielanych w Klinice:


   - leczenie operacyjne łagodnych i złośliwych nowotworów narządów płciowych kobiet;
   - leczenie nienowotworowych schorzeń narządów płciowych kobiet;
   - pooperacyjna chemioterapia stosowana dożylnie, doustnie oraz dootrzewnowo;
   - leczenie powikłań związanych z przebytym zabiegiem chirurgicznym lub chemioterapią;
   - leczenie zaburzeń statyki narządów płciowych kobiet oraz nietrzymania moczu  (szeroki zakres  operacji metodą pochwową, chirurgiczna rekonstrukcja dna miednicy, kolpopeksja krzyżowo – kolcowa, leczenie zaburzeń statyki oraz wysiłkowego nietrzymania moczu przy użyciu syntetycznych materiałów chirurgicznych);
   - wykonywanie procedur tzw. hospitalizacji jednego dnia (diagnostyczne wyłyżeczkowanie macicy, pobieranie materiału celem diagnostyki histologicznej z podejrzanych onkologicznie zmian);
   - diagnostyka ultrasonograficzna narządów płciowych kobiet z możliwością poszerzenia o diagnostykę radiologiczną (badanie tomokomputerowe, NMR, PET);
   - diagnostyka i leczenia niepłodności kobiecej (procedury sprawdzające drożność jajowodów – HSG, laparoskopie diagnostyczne i terapeutyczne, histeroskopie);
   - diagnostyka i terapia z zakresu endokrynologii ginekologicznej;
   - konsultacje z zakresu ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz endokrynologii ginekologicznej w ramach świadczeń ambulatoryjnych w Przychodni Przyklinicznej (Poradnia Onkologii Ginekologicznej) oraz tzw. „kominków onkologicznych” prowadzonych we współpracy z Kliniką Onkologii i Radioterapii GUMed.Działalność naukowa

Pracownicy Kliniki zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną w ramach struktur Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dydaktyką podyplomową. Klinika prowadzi kursy dla lekarzy specjalizujących się w zakresie ginekologii i położnictwa. W Klinice zatrudnionych jest trzech samodzielnych pracowników naukowych.

Działalność naukowa Kliniki jest ściśle związana z działalnością usługową. Ma na celu poprawę możliwości diagnostycznych i terapeutycznych u kobiet z nowotworowymi i nienowotworowymi schorzeniami narządów płciowych. W Klinice prowadzone są następujące badania naukowe dotyczące leczenia raka jajnika obejmujące również zastosowanie nowych leków:

 • Podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, randomizowane badanie II fazy, mające na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa terapii podtrzymującej z użyciem PankoMab-GEX™ stosowanej po chemioterapii u pacjentek z nawrotowym nabłonkowym rakiem jajnika.
 • Randomizowane badanie preparatu Cvac (autologiczne komórki dendrydyczne wzbogacone rekombinowanym lidzkim białkiem fuzyjnym [połączenie mucyny 1 z S transferezą glutationową] z przyłączonymi cząsteczkami utlenionej polimannozy) w leczeniu podtrzymującym u pacjentek z nabłonkowym rakiem jajnika (EOC) w fazie całkowitej remisji po zastosowaniu pierwszego rzutu chemioterapii [A] i u pacjentek
  z nabłonkowym rakiem jajnika (EOC) w drugiej remisji [B].
 • Badanie fazy III z grupą kontrolną otrzymującą placebo dotyczące stosowania karboplatyny/paklitakselu w skojarzeniu z lub bez weliparybu (inhibitora PARP) podawanego w ramach leczenia podstawowego i w postaci kontynuacji jako leczenie podtrzymujące u pacjentek z nieleczonym uprzednio nabłonkowym surowiczym rakiem jajnika, rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej o wysokim stopniu złośliwości w stadium III lub IV – zgoda Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – NKBBN/429/2015.
 • Prowadzone metodą otwartej próby w pojedynczej grupie, wieloośrodkowe badanie mające na celu ocenę skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa preparatu Lynparza (olaparib) w kapsułkach, stosowanego w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u pacjentek z wrażliwym na pochodne platyny nawrotowym rakiem jajnika z mutacją BRCA będących w trakcie odpowiedzi całkowitej lub częściowej po chemioterapii opartej na pochodnych platyny (ORZORA) zgoda Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – NKBBN/1/2016.


Klinika jest członkiem jednej z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych – Europejskiej Organizacji na rzecz Badań Leczenia Raka (EORTC). W 2010 roku członkowie Kliniki utworzyli Akademickie Stowarzyszenie Ginekologów Onkologów (ASGO), które ma celu stałe podnoszenie kwalifikacji jej członków oraz poprawę możliwości diagnostycznych i terapeutycznych u kobiet chorych na nowotwory złośliwe narządów płciowych.