Gastroenterologii i Hepatologii

W Klinice Gastroenterologii i Hepatologii wykonywane są w pełnym zakresie badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne oraz endoskopowe w zakresie chorób układu pokarmowego.

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii obejmuje opiekę szpitalną nad pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego oraz  medyczną w zakresie pełno profilowych świadczeń medycznych w dziedzinie gastroenterologii, w tym ze szczególnym uwzględnieniem pankreatologii, hepatologii oraz chorób zapalnych jelita grubego. Klinika posiada własną Pracownię Endoskopową z nowoczesną aparaturą zabiegowo-diagnostyczną oraz Poradnię Gastroenterologiczną obejmującą swoją działalnością medyczną pacjentów z całego województwa pomorskiego.

 

Programy edukacyjne prowadzone w klinice

Kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie gastroenterologii w ramach staży specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych, kardiologii, pulmonologii, chorób zakaźnych, onkologii klinicznej i in.
kształcenie podyplomowe lekarzy specjalizujących się w gastroenterologii
egzaminy ogólnopolskie z„umiejętności endoskopowych”
zajęcia dydaktyczne ze studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
organizacja ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych (Gdańskiego Sympozjum Gastroenterologicznego) oraz z GO PTG E dla gastroenterologów województwa pomorskiego

 

Nasz zespół

1.    KIEROWNIK/ORDYNATOR KLINIKI:
Dr hab. Krystian Adrych, prof. ndzw.


2.    ORDYNATORZY ODDZIAŁÓW:
Dr med. Andrzej Jasiński
Dr med. Joanna Wróblewska-Stankiewicz

3.    LEKARZE:
Dr med. Anna Drobińska
Dr med. Michał Dubowik
Dr med. Marek Guzek
Dr med. Maria Janiak
Dr med. Iwona Marek
Dr med. Łukasz Rojek
Dr med. Stanisław Mittlener
Lek med. Magdalena Siepsiak-Połom
Lek med. Magdalena Stojek


4.    Rezydenci:
Lek. med. Beata Góreczna-Drelich
Dr med. Mateusz Jagielski
Lek. med. Krzysztof Skrobot


5.    PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
Mgr Ewa Pałyga

 

Usługi medyczne

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii dysponuje 22 łóżkami szpitalnymi, nowoczesną aparaturą zabiegowo-diagnostyczną. Oferujemy opiekę medyczną w zakresie pełno profilowych świadczeń medycznych w dziedzinie gastroenterologii.
Klinika posiada własną, nowoczesną Pracownię Endoskopową oraz Poradnię Gastroenterologiczną, w których wykonywane są w szerokim zakresie świadczenia, w tym między innymi;
Endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego: diagnostyczna i terapeutyczna:
endoskopowe usuwanie polipów przewodu pokarmowego, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego, zaopatrywanie zmian naczyniowych i popromiennych, rozszerzanie przełyku , rozszerzanie zwężeń pozapalnych jelit, opaskowanie żylaków przełyku i obliteracja żylaków żołądka,
zakładanie protez samorozprężalnych do przewodu pokarmowego, endoskopowe zakładanie stomii odżywczych do żołądka (PEG)
endosonografia (EUS) diagnostyczna, biopsje cienkoigłowe,
drenaże wewnątrzbrzusznych zbiorników płynowych,
endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW), endoskopowe leczenie zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych oraz kamicy dróg żółciowych i trzustkowych;

monitorowanie 24- godzinne impedancji przełykowej wraz z pH-metrią w ramach działalności AOS
transplantacja flory jelitowej
leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelita grubego w ramach programów klinicznych oraz badań klinicznych
udział w ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego
leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelita grubego w ramach programów lekowych NFZ oraz badań klinicznych
porady konsultacyjne (AOS)
Zapisy do Kliniki:
Klinika świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie  procedur przyjęć planowych - na podstawie skierowania do szpitala. Rejestracja na przyjęcia planowe do Kliniki, następuje po uzgodnieniu z lekarzem Ordynatorem w czwartki od godz. 9.00-13-tej, w Sekretariacie Kliniki. Zapisy prowadzone są wyłącznie na podstawie skierowań do szpitala