Gastroenterologii i Hepatologii

Skład Kliniki

 • Oddział "E"
 • Oddział Endoskopowy
 • Samodzielna Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej.

Usługi medyczne

 • leczenie skleroterapią krwotoków z żylaków przełyku
 • endoskopowe rozpoznawanie i leczenie chorób dróg żółciowych i trzustki
 • zabiegi powodujące dekompresję w przewodach trzustkowych i endoskopowy drenaż trzustkowych zbiorników płynowych
 • choroba trzewna dorosłych
 • leczenie nieswoistych zapaleń jelit.

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej wykonuje badania:

Endoskopia diagnostyczna:

 • górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego bez lub z pobraniem materiału do badania histopatologicznego
 • górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego przez przetokę
 • badania śródoperacyjne, endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW).

Endoskopia terapeutyczna:

 • tamowanie krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • tamowanie krwawienia z żylaków, przełyku i żołądka
 • obliteracja żylaków przełyku i żołądka metodą iniekcyjną
 • obliteracja żylaków przełyku i żołądka metodą gumkową
 • obliteracja żylaków przełyku i żołądka metodą iniekcyjną
 • obliteracja żylaków przełyku i żołądka metodą gumkową
 • usunięcie ciała obcego z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • polipektomia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego
 • zniszczenie zmian patologicznych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego przy użyciu techniki koagulacji
 • endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) z pobraniem materiału do badania histopatologicznego
 • sfinkterotomia endoskopowa
 • usunięcie złogów z dróg żółciowych
 • litotrypsja złogów w drogach żółciowych metodą mechaniczną
 • wprowadzenie protezy/sondy do dróg żółciowych
 • wymiana/usunięcie protezy z dróg żółciowych
 • usunięcie złogów z dróg trzustkowych
 • litotrypsja złogów w drogach trzustkowych metodą mechaniczną
 • wprowadzenie protezy/sondy do dróg trzustkowych
 • wymiana/usunięcie protezy z dróg trzustkowych poszerzanie przełyku.

Prowadzone projekty

 • optymalizacja metod leczenia krwawień z żylaków
 • wartość pH-metrii w różnicowaniu przyczyn bólów w klatce piersiowej
 • ocena stanu czynności wątroby w wyborze metody leczenia krwawień z żylaków przełyku
 • choroba refluksowa - badania prospektywne
 • suplementacja witaminą C w profilaktyce metaplazji jelitowej w żołądku i raka żołądka.