Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych

O Klinice

Klinika prowadzi diagnostykę i terapię schorzeń przysadki mózgowej, tarczycy, przytarczyc, części wewnątrzwydzielniczej trzustki, nadnerczy i gonad. Ponadto zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych.

W Klinice pracuje 9 specjalistów chorób wewnętrznych, w tym 5 endokrynologów. Rocznie hospitalizowanych jest około 1100 chorych. Opiekę nad nimi sprawuje profesjonalny zespół pielęgniarski. W ścisłym powiązaniu z Kliniką działa Poradnia Endokrynologiczna, w której rocznie udzielanych jest około 8000 porad. Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z endokrynologii i interny, szkoli rezydentów i doktorantów.

Działalność naukowa

Główne zainteresowania naukowe to: biologia (w tym molekularna) nowotworów tarczycy, przytarczyc, nadnerczy i guzów neuroendokrynnych, zespoły ektopowego wydzielania hormonów, zaburzenia hormonalne u pacjentów leczonych amiodaronem i interferonem alfa, akromegalia oraz zespół Cushinga.