Klinika Okulistyki

O Klinice

W skład Kliniki wchodzą 4 oddziały, 2 sale operacyjne i pracownie diagnostyczno - terapeutyczne tworzące Poradnię Okulistyczną.

Część ambulatoryjno-diagnostyczna:

 • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej
 • Pracownia Komputerowej Perymetrii Statycznej
 • Pracownia Cyfrowej Angiografii Fluoresceinowej i Indocyjaninowej oraz Fotografii Oka
 • Pracownia Laserowej Skaningowej Diagnostyki Rogówki
 • Pracownia Laserowej Tomografii Siatkówki-HRT II
 • Pracownia Pachymetrii Ultradźwiękowej
 • Pracownia Komputerowej Topografii Rogówki.

Część ambulatoryjno-lecznicza:

 • Pracownia Laseroterapii Argonowej
 • Pracownia Laseroterapii Nd:YAG
 • Pracownia Strabologiczna
 • Gabinet Zabiegowy.

Procedury operacyjne, zabiegi z zakresu:

 • chirurgii odwarstwień siatkówki z zabiegami witreoretinalnymi
 • keratoplastyki
 • terapii fotodynamicznej w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (PDT)
 • chirurgii oczodołów (urazy, nowotwory, drogi łzowe etc.)
 • chirurgii jaskry z zastosowaniem implantów (SK-gel, węgiel szkłopodobny)
 • okulistyki dziecięcej.

Wyposażenie

 • Klinika należy do grona kilku najlepiej wyposażonych ośrodków w kraju, dysponuje unikatową aparaturą, m.in:
 • najwyższej klasy wyposażeniem bloku operacyjnego: mikroskopami operacyjnymi, witrektomami, endolaserem, urządzeniami do fakoemulsyfikacji zaćmy
 • laserowym mikroskopem konfokalnym do oceny rogówki
 • cyfrowymi systemami do badań angiograficznych z zastosowaniem fluoresceiny i indocyjaniny
 • laserową tomografią siatkówki (wczesna diagnostyka jaskry).

Wydarzenia mające charakter pionierski:

 • leczenie wylewów krwi do ciała szklistego wykorzystujące przeciwciała anty RhD
 • zastosowanie węgla szkłopodobnego u pacjentów z neowaskularną jaskrą - nowatorskie operacje jaskry.

Wyrazem uznania dla dokonań Kliniki w środowisku polskich okulistów było powierzenie w 2004 roku organizacji XLI Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Na szczególną uwagę zasługują trzy grupy z wymienionych wyżej procedur, w wykonywaniu których Klinika zajmuje jedno z czołowych miejsc w kraju:

 • Leczenie odwarstwień siatkówki.. Od lat 80-tych sukcesywnie wprowadzano najnowocześniejsze techniki operacyjne - obecnie wykonywany jest pełen zakres wieloproceduralnych zabiegów operacyjnych siatkówki i ciała szklistego.
 • Keratoplastyka - wykonywana od 15 lat. W 2004 roku wykonano 88 przeszczepów - osiągnięcie tak dużej liczby zabiegów było możliwe dzięki nawiązaniu w 2002 roku ścisłej współpracy z zespołem wykonującym przeszczepy nerek w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej.
 • Terapia fotodynamiczna w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (PDT) - w Europie wykonywana od 2000 roku, w Klinice Chorób Oczu od 2004 roku.