Chirurgii Onkologicznej

O Klinice

Głównym kierunkiem zainteresowania Kliniki jest: leczenie chirurgiczne nowotworów przewodu pokarmowego, raka piersi, czerniaka i mięsaków tkanek miękkich. W zakresie nowotworów przewodu pokarmowego Klinika posiada wieloletnie doświadczenie w chirurgicznym i skojarzonym leczeniu raka przełyku. Pozostałe nowotwory przewodu pokarmowego są leczone chirurgicznie według obowiązujących standardów ogólnoświatowych. W zakresie raka piersi Klinika posiada wieloletnie doświadczenie, wykonując w wybranych przypadkach zabiegi oszczędzające pierś.

Wyposażenie:

Klinika dysponuje sprzętem wysokospecjalistycznym, takim jak: laser do udrażniania nieoperacyjnych postaci raka przełyku, nóż ultradźwiękowy do bezkrwawych resekcji wątroby oraz urządzenie do wziernikowania przewodów mlekowych (duktoskop).

Wydarzenia nowatorskie w skali kraju

  • laserowe udrażnianie przełyku (jedyna Klinika w Polsce Północnej)
  • w 1996 roku wykonano po raz pierwszy w Polsce chemioterapię perfuzyjną w hipertermii, u chorych z zaawansowanym miejscowo czerniakiem kończyn
  • w 2000 roku wykonano po raz pierwszy w Polsce metodę dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w leczeniu rozsiewu śródotrzewnowego raka żołądka i jelita grubego
  • w ostatnich dziesięciu latach jako jedna z pierwszych w Polsce wykonuje badanie węzłów wartowniczych w raku piersi i w raku jelita grubego
  • w 2004 roku wykonano po raz pierwszy w Polsce wziernikowanie przewodów mlekowych w chorobach nowotworowych i nienowotworowych