Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Gdzie znajduje się Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego?

Klinika znajduje się w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, przy ulicy Smoluchowskiego 17 w Gdańsku. Wejście do Kliniki znajduje się na czwartym piętrze. Po wejściu do budynku głównym wejściem należy udać się do windy 3 lub 4 i na czwartym piętrze kierować się w lewo. Klinika oznaczona jest kolorem pomarańczowym.

Mam skierowanie do szpitala, na oddział chirurgiczny. Gdzie powinienem się zgłosić?

Kwalifikacja do przyjęcia i zabiegu operacyjnego odbywa się wyłącznie w Przyklinicznej Poradni Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej.

Rejestracja do Poradni odbywa się na 1. Piętrze w budynku CMI, należy zgłosić się z dodatkowym skierowaniem "Do poradni chirurgicznej". Skierowanie takie jest ważne przez rok.

Gdzie znajduje się Poradnia?

Poradnia znajduje się w budynku CMI, na 3. Piętrze, w pokoju numer 7.

Co powinienem zabrać na wizyt ę w Poradni?

Żeby lekarz mógł w pełni ocenić Twój stan zdrowia, powinieneś zgłosić się z pełną dokumentacją medyczną - karty informacyjne ze wszystkich poprzednich pobytów szpitalnych, wyniki badań dodatkowych takich jak badania laboratoryjne krwi, badania obrazowe (USG, tomografia komputerowa, badanie rezonansem magnetycznym) czy badania endoskopowe (kolonoskopia, endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego, tzw. gastroskopia).

Na czym polega wizyta kwalifikacyjna?

Podczas takiej wizyty lekarz porozmawia z Tobą i zbada Cię. Zapozna się również z Twoją dokumentacją i wynikami badań. Na tej podstawie będzie mógł dokonać kwalifikacji do leczenia operacyjnego i wyznaczyć termin operacji. Lekarz może również zlecić dodatkowe badania konieczne do postawienia diagnozy, które powinny być wykonane przed zabiegiem operacyjnym.

O czym powinienem poinformować lekarza podczas wizyty kwalifikacyjnej?

Koniecznie przygotuj szczegółową listę leków jakie przyjmujesz. Ważne jest dawkowanie oraz pora dnia, o której zażywasz leki. Koniecznie poinformuj lekarza jeśli przyjmujesz leki wpływające na krzepliwość krwi. Na przykład preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy (Aspirin, Polocard, Acard, Bestpirin, Cardiopirin), klopidogrel (Plavix, Clopidogrel, Trombex, Clogrel, Areplex), acenokumarol (Acenokumarol, Sintrom), warfaryna (Warfin) lub heparyny drobnocząsteczkowe (Clexane, Fraxiparine, Fragmin) oraz inne np. Xarelto.
Ważne są też informacje o poprzednich zabiegach operacyjnych, gojeniu ran czy przebiegu znieczulenia do operacji.


Mam wyznaczony termin przyjęcia do Kliniki. Jak odbywa się przyjęcie?

Pacjent powinien zgłosić się do Punktu Przyjęć, który znajduje się w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej na czwartym piętrze w budynku CMI. Konieczne jest posiadanie skierowania do szpitala, na oddział chirurgiczny.
Tu wydawana jest Karta Zapisu pacjenta. Z tą Kartą, skierowaniem do szpitala oraz dowodem tożsamości należy zgłosić się do Punktu Przyjęć Planowych na parterze, przy głównym wejściu budynku CMI.
Po zdeponowaniu rzeczy w Magazynie Rzeczy Pacjenta, pacjent wraca na czwarte piętro i oczekuje na rozmowę z pielęgniarką i lekarzem w "Pokoju Dziennym".

Na czym polega wizyta przy przyjęciu na Oddział?

Najpierw odbywa się rozmowa z pielęgniarką Punktu Przyjęć. Zadaje ona pytania dotyczące aktualnych dolegliwości oraz stanu zdrowia. Następnie lekarz porozmawia z Tobą o przebiegu Twojej choroby, o chorobach towarzyszących i przebytych operacjach. Lekarzowi znacznie ułatwi zebranie wywiadu chorobowego jeśli przygotujesz go w formie chronologicznej na piśmie. Konieczne jest ponowne pokazanie listy przyjmowanych leków.

Naszym pacjentom zalecamy zabranie z sobą wszystkich przyjmowanych leków, najlepiej w kompletnych opakowaniach, co ułatwia ustalenie dawkowania.

Bardzo ważną informacją jest obecność alergii na leki. Jeśli kiedykolwiek po przyjęciu leku wystąpiła niespodziewana reakcja np. wysypka, omdlenie, duszność, utrata przytomności lub wstrząs koniecznie poinformuj o tym lekarza. Dzięki temu lekarz będzie mógł odpowiednio dobrać leczenie.

Po zebraniu wywiadu czyli po tzw. badaniu podmiotowym lekarz zaprowadzi Cię do pokoju badań gdzie zbada Cię czyli przeprowadzi badanie przedmiotowe. Badanie odbywa się w pokoju badań z zapewnieniem prywatności i w profesjonalnej atmosferze.

Jakie podpisy będę musiał złożyć w dokumentacji?

W historii choroby pacjent musi wyrazić zgodę na przyjęcie do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz potwierdzić zapoznanie się z Prawami i Obowiązkami Pacjenta (dostępne w widocznym miejscu w Klinice). W dalszej części dokumentacji pacjent wyraża zgodę na przeprowadzenie badania lekarskiego i badań dodatkowych takich jak pobranie krwi czy badań obrazowych. Po wytłumaczeniu przez lekarza planu leczenia pacjent wyraża pisemnie zgodę na dane leczenie i zabieg operacyjny. Dodatkowo pacjent otrzymuje formularz dotyczący wybranej metody leczenia gdzie zawarte są szczegółowe informacje o korzyściach płynących z wybranego leczenia, ryzyka wystąpienia powikłań, a także ryzyka wynikającego z niepodjęcia leczenia.
Po zakończeniu procesu przyjęcia pacjent jest zapoznawany z topografią oddziału, a następnie przydzielane mu jest łóżko w dwuosobowej sali chorych.


Co powinienem zabrać ze sobą do szpitala?

Pacjenci powinni zabrać ze sobą leki (w kompletnych opakowaniach), piżamę lub inny wygodny strój, wygodne obuwie do poruszania się w szpitalu np. kapcie, przybory toaletowe, polecamy zabranie też sztućców, kubka i talerza (są one zapewniane jedynie do głównych posiłków).

Czy powinienem zgłosić się do szpitala "na czczo"?

Nie. Nie ma konieczności zgłaszania się do szpitala na czczo, szczególnie jeśli chorujesz na cukrzycę i przyjmujesz leki wpływające na poziom glikemii lub insulinę.

Zachorowałem lub nie mogę stawić się w wyznaczonym terminie na leczenie operacyjne z innych przyczyn.

W takim przypadku poinformuj o tym Klinikę dzwoniąc pod numer 58 349-30-10 lub 58 349-30-24 w dni tygodnia od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Procedury i ZabiegiChirurgia trzustki

Choroby tego narządu stanowią jedno z największych wyzwań dla współczesnej medycyny. Klinika prowadzi interdyscyplinarne leczenie chorób trzustki. Naszym priorytetem jest leczenie nowotworów trzustki, ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki, urazów oraz powikłań związanych z chorobami trzustki. Ze względu na liczbę wykonywanych rocznie operacji Klinika jest "High volume center" czyli ośrodkiem, który wykonuje wymaganą dla zapewnienia jakości ilość procedur rocznie. Ponadto nasza jednostka jest częścią interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się kompleksowym leczeniem chorób trzustki, w skład którego wchodzi jeszcze Klinika Gastroenterologii i Hepatologii oraz Zakład Radiologii UCK. Wspólnie zapewniamy możliwość dostępu do najnowszej diagnostyki guzów nowotworowych, w tym rzadkich guzów trzustki (guzów neuroendokrynnych, guzów torbielowatych, guzów wewnątrzprzewodowych oraz guzów przerzutowych). Prowadzimy kwalifikacje do zabiegów operacyjnych, endoskopowych lub interwencji radiologicznych oparte o najnowsze uznane światowe standardy postępowania. Nasze doświadczenie jest wypadkową wieloletnich doświadczeń własnych oraz współpracy z referencyjnymi ośrodkami europejskimi zajmującymi się chirurgią trzustki. Praca w zespole interdyscyplinarnym daje możliwość dostosowania metod leczenia do potrzeb konkretnego chorego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku leczenia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki. Wykonujemy zaawansowane zabiegi operacyjne w przewlekłym zapaleniu trzustki (zabiegi sposobem Frey, Bern).

Pracownicy naszej jednostki prowadzą prace nad doskonaleniem obecnie stosowanych algorytmów leczenia jak i wprowadzaniem najnowszych osiągnięć technicznych do praktyki klinicznej z uwzględnieniem najnowszych wytycznych opracowanych przez międzynarodowe zespoły ekspertów. Klinika prowadzi program kontroli jakości leczenia i monitorowania zdarzeń niepożądanych dla dalszego poprawienia wyników leczenia i oceny jakości usług. Pacjenci leczeni w Klinice, mają możliwość kontroli ambulatoryjnej oraz zasięgnięcia porad dietetycznych dotyczących okresu pooperacyjnego.

Klinika Chirurgii znajduje się na najwyższym piętrze nowo wybudowanego budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej. Z okien sal chorych widać piękną panoramę miasta. Każda sala wyposażona jest w telewizor i własną łazienkę. Operacje wykonywane są na najnowocześniejszym w regionie pomorskim bloku operacyjnym.

KWALIFIKACJA DO OPERACJI
Kwalifikacja do leczenia w Klinice odbywa się w środy na spotkaniu ekspertów.
Podstawą do omówienia problemu dotyczącego pacjenta jest:
dostarczenie do Sekretariatu Kliniki dokumentacji medycznej wg wytycznych zawartych w
załączniku.
Adres: Klinika Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, ul.Smoluchowskiego17, 80-214 Gdańsk
dostarczenie badań obrazowych (tomografii komputerowej, ERCP lub innych) na płycie CD
wypełnionego arkusza konsultacyjnego wg załączonego wzoru (
Załącznik). Niekompletna dokumentacja nie będzie omawiana.
Prosimy składać kopie dokumentacji i nośników cyfrowych tak aby pacjenci stale dysponowali oryginałami badań w razie potrzeby wykorzystania w innych placówkach opieki zdrowotnej.
Omówienie zgłoszeń złożonych do godziny 12:00 we wtorki ma miejsce w środy (w dni robocze). Wyniki konsultacji są protokołowane, archiwizowane i omawiane w poniedziałki w przyklinicznej poradni chirurgii ogólnej UCK w godzinach od 9:00 do 14:00 po uprzednim zarejestrowaniu się w rejestracji ogólnej na podstawie skierowania z POZ. Zalecamy aby dokumentację do konsultacji wypełniał lekarz.

Chirurgia wątroby

1. Kompleksowa diagnostyka zmian w wątrobie:

 1. Diagnostyka obrazowa: dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami z zakresu diagnostyki obrazowej i wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt zakładu diagnostyki obrazowej- dysponujemy możliwością wykonania oraz interpretacji szeregu badań obrazowych m.in.:
  USG, TK, MRI, PET, Angiografia, Cholangiografia
 2. Diagnostyka inwazyjna: przez skórne, laparoskopowe biopsje wątroby- celem pobrania skrawków wątroby do weryfikacji histopatologicznej.
 3. Poradnia przykliniczna- budynek CMI, 3 piętro pok. 7 i 8. Piątki w godzinach 8.00-14.00 (telefon do rejestracji 58 349 3715)
 4. Interdyscyplinarne "kominki" chirurgiczno-onkologiczno- radiologiczne, gdzie dokonywana jest wnikliwa ocena każdego pacjenta oraz podejmowane są decyzje co do strategii leczenia.


2. Kompleksowe leczenie guzów wątroby- łagodnych, bąblowcowych torbieli wątroby, guzów złośliwych, zarówno pierwotnych nowotworów wątroby (rak wątrobowo komórkowy HCC, rak z komórek nabłonka przewodów żółciowych CCC), jak i nowotworów przerzutowych wątroby.

 1. Zabiegi radykalne- resekcja wątroby w chorobach łagodnych i nowotworowych, w tym resekcje ponad 50% miąższu i resekcje polegające na wycięciu centralnych segmentów narządu.
 2. Zabiegi małoinwazyjne:
  - Termoablacja- polega na wprowadzaniu do centrum guza nowotworowego elektrody w kształcie igły pod kontrolą USG lub TK, działanie wysokiej temperatury niszczy tkankę nowotworową.

  - Chemioembolizacja- polega na podaniu do tętnicy zapewniającej ukrwienie guza chemioterapeutyku (substancji leczniczej uszkadzającej komórki raka), celem jest zahamowanie wzrostu zmiany nowotworowej w obrębie wątroby.


3. Kompleksowa chirurgia dróg żółciowych:
Zabiegi naprawcze: w przypadku uszkodzenia dróg żółciowych podczas innych operacji w obrębie jamy brzusznej.
Wykonywane są przezskórne drenaże dróg żółciowych jako zabiegi obarczające w przypadku żółtaczki mechanicznej.


Chirurgia kolorektalna


Rak jelita grubego stanowi, w Polsce, drugą co do częstości przyczynę zgonów wywołanych chorobą nowotworową. Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK zapewnia kompleksowe prowadzenie pacjentów z chorobami jelita grubego i odbytnicy.


Pierwszy etap kwalifikacji do zabiegu odbywa się w Przyklinicznej Poradni Chirurgicznej, gdzie ma miejsce wstępna ocena możliwości leczenia operacyjnego, ustala się zakres procedury oraz omawia szczegółowo jej przebieg. Zostaną Państwo poinformowani o ewentualnej konieczności wykonania dodatkowych badań niezbędnych do przeprowadzenia operacji. Zostanie wyznaczony termin przyjęcia do Kliniki. Dzięki ścisłej współpracy z najlepiej wyposażonym Zakładem Diagnostyki Obrazowej na Pomorzu otrzymają Państwo skierowanie na dodatkowe badania obrazowe.

Poradnia Chirurgiczna oferuje również diagnostykę i leczenie chorób proktologicznych.


Warte podkreślenia jest prowadzenie, jako standardowe postępowanie, wizyt kontrolnych po zabiega operacyjnych, kompleksową ocenę gojenia się ran oraz skuteczności leczenia (Follow-up).

Wśród procedur chirurgicznych wykonywanych z powodu raka jelita grubego i raka odbytnicy znajdują się aktualnie:

 1. prawostronna hemikolektmia - w przypadku raka kątnicy lub wstępnicy,
 2. poszerzona prawostronna hemikolektomia - w przypadku raka zgięcia wątrobowego lub raka bliższej części poprzecznicy,
 3. resekcja poprzecznicy obejmująca wycięcie zgięcia wątrobowego i śledzionowego - w przypadku raka części środkowej poprzecznicy,
 4. poszerzona hemikolektomia lewostronna - w przypadku raka zgięcia śledzionowego lub dalszej części poprzecznicy,
 5. lewostronna hemikolektomia - w przypadku raka zstępnicy i bliższego odcinka esicy
 6. resekcja esicy - w przypadku raka zlokalizowanego w środkowej i dalszej części esicy
 7. resekcja odbytnicy - w przypadku raka zlokalizowanego w środkowej lub bliższej części odbytnicy
 8. amputacja brzuszno-kroczowa - w przypadku raka zlokalizowanego w dalszej części odbytnicy lub naciekającego na zwieracze.


Współpracujemy z Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii celem leczenia operacyjnego nieswoistych chorób zapalnych jelit (Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna). W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym dysponujemy pracownią diagnostyki patomorfologicznej - w trakcie trwania operacji chirurg może zlecić doraźne badanie histopatologiczne, dzięki temu dynamicznie może dostosować zakres zabiegu do zaawansowania choroby.


Współpraca z Wojewódzkim Centrum Onkologii oraz Kliniką Onkologii i Radioterapii zapewnia ciągłość procesu leczenia.


Nowoczesne wyposażenie Centrum Medycyny Inwazyjnej zapewnia bezpieczeństwo w trakcie operacji jak również w okresie rekonwalescenci.


Chirurgia endokrynologiczna oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego.


W Klinice operowane są guzy gruczołów wydzielania wewnętrznego : tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, trzustki, guzy endokrynne , neuroendokrynne oraz guzy typu GIST. Leczenie odbywa się w ścisłej współpracy z jedyną w Województwie Pomorskim Kliniką Endokrynologii. Oddział zajmuje się również leczeniem chirurgicznym otyłości patologicznej oraz chorób połączenia żołądkowo-przełykowego. W ścisłej współpracy z jedyną w Województwie Pomorskim Kliniką Hematologii wykonywane są zbiegi usunięcia śledziony z przyczyn hematologicznych. Operacje wykonywane są zarówno metodą klasyczną jak i laparoskopową.


Chirurgia Tarczycy

Na oddziale wykonuje się operacje zmian łagodnych jak i złośliwych oraz reoperacje celem radykalizacji leczenia raka tarczycy. W Klinice zapewniany jest wysoki poziom bezpieczeństwa podczas zabiegów dzięki zastosowaniu urządzenia do śródoperacyjnego neuromonitoringu. Pozwala to zminimalizować ryzyko podrażnienia lub uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego. Kompleksowe leczenie chorych rozpoczyna się precyzyjną kwalifikacją chorych do zabiegu opartą m.in na wynikach badań labratoryjnych , obrazowych, wyniku biopsji, badania krtani a kończy dłogofalowym śledzeniem efektów leczenia które odbywa się w Przyklinicznej Poradni Chirurgicznej w ramach "follow-up". Rocznie wykonuje się ponad 100 zabiegów z zakresu chirurgii tarczycy.

Kwalifikacja do zabiegów na gruczole tarczowym oraz "follow-up" odbywa się w piątki w przyklinicznej Poradni Chirurgicznej o godz:11-13

Chirurgia bariatryczna
Od 2003r. Klinika zajmuje się leczeniem operacyjnym i kompleksową opieką chorych z otyłością patologiczną oraz pacjentami z chorobami metabolicznymi, towarzyszącymi otyłości. Przeprowadzane są zaawansowane operacje bariatryczne/metaboliczne z zastosowaniem również metod mało inwazyjnych. Do tej pory wykonano około 700 procedur u pacjentów otyłych patologicznie oraz pacjentów z cukrzycą typu II. W Klinice w 2010r. jako pierwszej w Polsce przeprowadzono z sukcesem operacje Gastric By-Pass u nieotyłej pacjentki z cukrzycą typu II. Przy Klinice działa Poradnia Leczenia Chirurgicznego Otyłości Patologicznej skupiająca wielodyscyplinarny zespół specjalistów.( adres). Leczenie za pomocą chirurgii bariatrycznej/metabolicznej jest najskuteczniejszym sposobem leczenia otyłości oraz chorób jej towarzyszących takich jak cukrzyca, nadciśnienie, hiperlipidemia, prowadząc do wydłużenia i poprawy jakości życia.


Transplantacje

Od 31 marca 1981 roku w Klinice wykonuje się transplantacje nerek. W ostatnich latach liczba wykonanych przeszczepów stale wzrasta. W 2013 roku osiągnęła powyżej 110. Wyniki przeszczepów nerki w Gdańskim ośrodku są porównywalne z wynikami przodujących ośrodków Europejskich i Światowych. Dnia 14.10.1999 wykonano pierwszy przeszczep nerki od dawcy żywego. W 1998 roku wprowadzono etat koordynatora do spraw transplantacji narządów, a od sierpnia 2002 roku rozpoczęto program Akcja Dawca mający na celu stałe zwiększanie liczby pozyskiwanych narządów do transplantacji. W najbliższych 2 latach planowane jest wykonanie w Klinice pierwszego przeszczepu wątroby.

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Poradnia znajduje się na III piętrze w budynku A Centrum Medycyny Inwazyjnej w pokojach 7, 8, 12

W ramach poradni realizujemy następujące procedury:

1. Diagnostyka, kwalifikacja do zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej i opieka pooperacyjna w godzinach 9.00 14.30

 • poniedziałek
  - choroby trzustki i pęcherzyka żółciowego
 • wtorek
  - przepukliny
  - transplantacje
 • środa
  - choroby jelit, proktologia
 • czwartek
  - chirurgia bariatryczna (chirurgiczne leczenie otyłości)
 • piątek
  - choroby wątroby
  - chirurgia tarczycy, chirurgia endokrynologiczna (11.00 - 13.00 pokój nr 12)


Pacjenci zakwalifikowani do zabiegów ze skierowaniem do oddziału chirurgicznego, wymagający ustalenia terminu przyjmowani są w Poradni bez skierowania od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 - 13:00 w pokoju nr 12.

2. Porady i leczenie z zakresu tzw. "małej chirurgii"

 • poniedziałek - piątek
  15:30 20:30

Kwalifikacja i leczenie operacyjne z badaniem histopatologicznym zmian skórnych i tkanki podskórnej: (usuwanie znamion, tłuszczaków, włókniaków, kaszaków)

Pobieranie węzłów chłonnych, wycinków skórno-mięśniowych do diagnostyki

Leczenie powikłań cukrzycy w zakresie "zespołu stopy cukrzycowej" (opracowywanie ran, opatrunki specjalistyczne, podciśnieniowe).

Rejestracja:

Przy przyjęciu pierwszorazowym wymagane jest skierowanie do Przyklinicznej Poradni Chirurgicznej.


Zapisy prowadzone są codziennie od godz. 08.00 do 16.00 w rejestracji ogólnej na I piętrze

Termin wizyty można ustalić osobiście lub telefonicznie (
58 727 05 05).

Po rejestracji telefonicznej, w ustalonym dniu wizyty, przed udaniem się do gabinetu lekarza należy zgłosić się do rejestracji ogólnej w celu założenia karty.

 

Bezpieczeństwo PacjentaOddział Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej znajduje się w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej, otwartym w 2012 roku, zbudowanym wg. Europejskich standardów, z nowoczesnym wyposażeniem poszczególnych oddziałów.

Na Oddziale nad bezpieczeństwem chorych czuwa 21 lekarzy (z czego 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 14 specjalistów, 7 rezydentów) oraz 29 pielęgniarek.

Na Oddziale funkcjonuje wieloetapowe przyjmowanie pacjenta do Szpitala, co minimalizuje ryzyko pomyłki w trakcie operacji czy wykonania niewłaściwego zabiegu. Na początku Pacjent jest przyjmowany przez lekarza w Poradni i kwalifikowany do zabiegu czy operacji. W wyznaczonym dniu Chory zgłasza się na Oddział, gdzie jego tożsamość jest weryfikowana przez pielęgniarkę koordynującą, lekarza opisującego pacjenta podmiotowo i przedmiotowo. Każdy z nowo przybyłych Pacjentów dostaje opaskę pozwalającą na zidentyfikowanie go, nawet w przypadku utraty przytomności, co przyśpiesza diagnozę, a zatem leczenie. Przed wysłaniem na blok operacyjny (oraz każdorazowo przy podaniu leków) Pacjent jest pytany przez pielęgniarki o imię nazwisko. Podczas pobytu na bloku operacyjnym, przez znieczuleniem personel - anestezjolog, a następnie chirurg - także identyfikują czy mają do czynienia z właściwym chorym.

W 2010 roku nasza Klinika pozyskała również urządzenie do śródoperacyjnego monitoringu stosowanego w chirurgii endokrynologicznej. System neuromonitoringu przeznaczony jest do wspomagania pracy zespołu operacyjnego w trakcie zabiegu resekcji gruczołu tarczowego, gdzie ważnym elementem operacji jest zachowanie struktury (i funkcji) nerwu krtaniowego wstecznego. Uszkodzenie, podrażnienie tego nerwu objawia się deficytem neurologicznym w postaci chrypki, kaszlu, bólu w trakcie przełykania lub - przy porażeniu obustronnym - grozi uduszeniem. Śródoperacyjny monitoring pozwala zmniejszyć ryzyko jatrogennego uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych podczas operacji wycięcia tarczycy, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków raka tego gruczołu. Zastosowanie śródoperacyjnego neuromonitoringu wydaje się również kluczowe podczas operacji minimalnie inwazyjnych gruczołu tarczowego (MIVAT), które stają się powoli standardem klinicznego postępowania w wybranych przypadkach. Posiadanie tego urządzenia pozwala zwiększyć ilość bezpiecznych operacji gruczołu tarczowego, a tym samym zredukować potencjalne koszty opieki i leczenie pacjenta z jatrogennym uszkodzeniem nerwu krtaniowego wstecznego.

Ze względu na dużą ilość operacji usunięcia trzustki (z danych światowych wynika, że ośrodki wykonujące >25 dużych resekcji rocznie generują mniejszą liczbę powikłań i zgonów przy mniejszych kosztach - w naszej Klinice wykonuje się >35 takich resekcji) zwiększa się doświadczenie lekarzy, a przez to wyniki leczenia są znacząco lepsze.

Posiadamy najlepiej wyposażony w województwie ośrodek diagnostyki obrazowej, który dysponuje możliwością badania TK, MRI, pełnym zakresem badań inwazyjnych i opartych na nich metod leczniczych.

Posiadamy też wiodący ośrodek w Polsce - a jedyny w województwie - prowadzący leczenie otyłości patologicznej wedle ściśle przyjętych standardów, co zapewnia bezpieczeństwo pacjentów i dobre wyniki odległego leczenia.

Leczenie różnego rodzaju schorzeń odbywa się z zastosowaniem najnowocześniejszych metod diagnostycznych, organizacyjnych oraz chirurgicznych (chirurgia laparoskopowa, wideo laparoskopowa, techniki LESS) co skraca czas hospitalizacji i rekonwalescencji, pozwala na szybki powrót pacjentów do pełni aktywności życiowej i zawodowej.

Blok operacyjny zbudowany jest - jak całe Centrum Medycyny Inwazyjnej - według najnowszych europejskich i światowych standardów. Na blok nie mają dostępu osoby postronne, co wyklucza chaos i zmniejsza ryzyko zakażenia patogenami przyniesionym "z ulicy". Transport chorego z łóżka oddziałowego na łóżko transportowe (będące jednocześnie łóżkiem, na którym pacjent będzie leżał podczas operacji) odbywa się przy pomocy ruchomych mat minimalizujących ryzyko upadku pacjenta podczas transportu. W śluzie lekarze zabiegowi oraz anestezjolodzy przebierają się z fartuchów w ubrania przeznaczone wyłącznie na blok operacyjny - także to minimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych (zakażenie ran przez bakterie naniesione z zewnątrz bloku). 15 sal operacyjnych (z czego 2 na stałe przypisane do Oddziału Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej) pozwalają na jednoczesne operowanie wielu chorych, zarówno w trybie przyjęcia planowego jak i w przypadkach nagłych. Każda sala operacyjna składa się z sali, na której przeprowadzane są operacje oraz pomieszczenia przygotowawczego, w którym personel myje ręce przed zabiegiem według ściśle określonej procedury opracowanej przez prof. G. A. J. Ayliffea. Również powietrze, które jest obecne na salach operacyjnych jest filtrowane, aby zminimalizować ilość drobnoustrojów potencjalnie zagrażających Choremu. W trakcie operacji nad funkcjami życiowymi pacjenta czuwają anestezjolodzy wspierani przez urządzenie Zeus, które jest uważane za jeden z najbardziej zaawansowanych systemów do anestezji, pozwalających zarówno kontrolować znieczulenie manualnie jak i automatycznie. Po operacji pacjent w zależności od rodzaju operacji transportowany jest na salę wybudzeniową lub bezpośrednio na salę pooperacyjną. Transport odbywa się pod okiem chirurgów, anestezjologów oraz urządzenia monitorującego funkcje życiowe.

Certyfikat Systemu Zarządzania ISO:9001:2008 Szpital uzyskał 5 stycznia 2011 roku. Certyfikat w zakresie: świadczenie usług medycznych oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w ramach opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej, rehabilitacji oraz profilaktyki i promocji zdrowia przyznany został na 3 lata przy czym jeden raz w roku odbywać się będzie zewnętrzny audyt nadzoru sprawdzający doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz zgodność działania Szpitala z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).
Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:
zorientowanie na Pacjenta;
kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki rozwoju UCK;
zaangażowanie ludzi w realizacje strategii i celów (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
działania organizacji traktować należy jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy systemowe podejście do zarządzania;
ciągłe doskonalenie (przeprowadzanie audytów wewnętrznych);
opieranie się na naukowych dowodach przy podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania z pacjentem;
wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).