Kliniczny Oddział Ratunkowy

Działalność Kliniki

Kliniczny Oddział Ratunkowy przyjmuje pacjentów skierowanych do Szpitala w ruchu ciągłym, podczas permanentnego ostrego dyżuru (chorzy ze schorzeniami chirurgicznymi, internistycznymi i neurologicznymi), wykonując jednocześnie wstępną diagnostykę w oparciu o jednostki diagnostyczne Szpitala.

Organizacja pracy oddziału

Praca w oddziale trwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i jest zabezpieczana przez lekarzy etatowych KOR: specjalistów medycyny ratunkowej, anestezjologii, chirurgii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy tych specjalności zatrudnionych w systemie dyżurowym. Ponadto z Klinicznym Oddziałem Ratunkowym współpracują lekarze innych specjalności na zasadzie ciągłości konsultacji, w celu prowadzenia wspólnych wielodyscyplinarnych działań ratunkowych.