Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

Działalność Kliniki

Zespół lekarzy Kliniki proponuje kompleksowe świadczenia specjalistyczne w zakresie diagnostyki i terapii dzieci z chorobami nerek i układu moczowego. Zapraszamy do współpracy lekarzy pierwszego kontaktu, a także oddziały szpitalne wierząc, że nasz wspólny wysiłek pozwoli na wczesne ustalenie rozpoznania, włączenie właściwego leczenia, a także stworzenie rejestru dzieci z chorobami nerek, z zapewnieniem im ciągłej opieki podstawowej i specjalistycznej.

Usługi medyczne

 • całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego (Holter)
 • biopsja nerki pod kontrolą USG, w sedacji, przy użyciu aparatu do pobrania tkanki (Biopty – Gun)
 • badanie różnicowe krwinek w mikroskopie kontrastowo – fazowym w diagnostyce krwinkomoczu
 • kompleks badań diagnostycznych w stanach zagrożenia kamicą i tubulopatiach
 • specjalistyczne badanie ultrasonograficzne w pełnym zakresie
 • badanie urodynamiczne w pełnym zakresie
 • konsultacje specjalistyczne
 • konsultacje chirurga dziecięcego.

W Klinice istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki i terapii w zakresie chorób nerek, w tym:

 • pełne leczenie nerkozastępcze w ostrej i przewlekłej niewydolnoścci nerek: hemodializa, hemofiltracja, hemodiafiltracja, plazmafereza, automatyczna dializa otrzewnowa
 • programy lekowe i pełen zakres opieki nad pacjentami po przeszczepie nerki, przygotowanie do przeszczepów rodzinnych, przeszczepów pre – emptire
 • stała opieka i prowadzenie leczenia nerkozastepczego, leczenie erytropoetyną i hormonem wzrostu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
 • diagnostyka wad rozwojowych nerek i układu moczowego, przygotowanie do operacyjnej korekcji wady, opieka nad noworodkiem z wadą układu moczowego
 • diagnostyka i terapia zakażeń układu moczowego z monitorowaniem blizn nerkowych
 • rozpoznawanie i leczenie pierwotnych i wtórnych kłębkowych zapaleń nerek, zespołów nerczycowych, białkomoczu i krwinkomoczu ocena stanów zagrożenia kamicą nerkową
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego u niemowląt, dzieci i młodzieży
 • moczenie nocne, dzienne i zaburzenia mikcji – diagnostyka i terapia, prowadzenie dzieci z pęcherzem neurogennym.