Prenatalna

Poradnia Prenatalna – Program Badań Prenatalnych Klinika Położnictwa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne


ul.Kliniczna 1a  80-402 Gdańsk
tel. 58 349 34 68(rejestracja)

Dni i godziny przyjęć:

prof. Janusz Limon, spec. z genetyki klinicznej:
piątek   13.00 - 15.00

 

Działalność poradni:
     Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
- wiek matki powyżej 35 lat
- wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
- stwierdzenia wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
- stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo
- stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu
Porady udzielane  w Poradni są prowadzone w ramach Programu Ministerialnego (bezpłatne)– wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty przyjmującego pacjentów w ramach umowy z NFZ.
Pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą dotychczasowej dokumentacji medycznej:


Zaplecze laboratoryjne Poradni Genetycznej dla Dorosłych i Dzieci:
     Laboratorium Genetyki Klinicznej UCK wykonuje badania:

1. Diagnostyka cytogenetyczna klasyczna chorób wywołanych aberracjami
    chromosomowymi: badania chromosomów uzyskanych z hodowli limfocytów,
    fibroblastów, komórek owodniowych i komórek szpiku kostnego


2. Molekularne cytogenetyczne
    Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH):
    -komórki nowotworowe szpiku, komórki nowotworowe neuroblastoma (amplifikacja
     genu NMYC),
   -diagnostyka mikrodelecji chromosomowych (array CGH)
   -analiza amplifikacji genu HER2 w komórkach raka piersi


3. Molekularne:
   -izolacja DNA z różnych tkanek
   -gen APOE
   -geny predyspozycji do nowotworów:
   -BRCA1 i 2, BARD1
   -gen RAS w raku jelita grubego
   -geny KIT i PDGFRA w guzach GIST
   -gen KIT w mastocytozie
   -gen EGFR w raku płuc
   -gen BRAF w czerniaku
   -geny NPHS2 i WT1 w zespole nerczycowym