Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Usługi medyczne:

 • Ocena przedoperacyjna stanu zdrowia z określeniem stopnia ryzyka znieczulenia
 • Przygotowanie chorego (diagnostyczne i lecznicze) do operacji i wybranej metody znieczulenia, z uwzględnieniem rodzaju zabiegu, chorób współistniejących, stosowanej farmakoterapii
 • znieczulenie wybraną odpowiednio dla określonego chorego metodą z możliwością stosowania wszystkich metod anestezji, przy użyciu najnowocześniejszej aparatury do znieczulenia i monitorowania stanu chorego
 • nadzór w bezpośrednim okresie pooperacyjnym
 • prowadzenie intensywnej diagnostyki i terapii chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia
 • działania resuscytacyjne w ostrych stanach zagrożenia życia
 • udział w leczeniu ciężko chorych we wszystkich jednostkach Szpitala, szczególnie w zakresie konsultacji specjalistycznych
 • ocena wydolności oddechowej i udrażnianie dróg oddechowych
 • udział w terapii ostrych stanów zagrożenia życia - wstrząs, stan astmatyczny, obrzęk płuc, zaburzenia świadomości, stany drgawkowe, zaburzenia rytmu serca
 • zabezpieczenie dostępu do układu żylnego - wkłucie centralne
 • współudział w żywieniu pozajelitowym chorych hospitalizowanych w Szpitalu
 • terapia przeciwbólowa ostrego bólu w okresie pooperacyjnym

Poradnia Leczenia Bólu:

W poradni zapewnia się leczenie przewlekłych zespołów bólowych spowodowanych różnymi przyczynami.