Neurologii Rozwojowej

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego u dzieci:

 • padaczka
 • bóle głowy
 • choroby naczyniowe mózgu
 • choroby mięśniowe
 • wady rozwojowe układu nerwowego
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenie zachowania
 • zaburzenie mowy

Zakres działalności Kliniki:

 • diagnostyka i leczenie w/w chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży od 1 miesiąca do 18 roku życia w oparciu o wysokospecjalistyczne badania neurofizjologiczne, neuroradiologiczne
 • wysokospecjalistyczna diagnostyka padaczki i zaburzeń napadowych z uwzględnieniem badania elektroencefalograficznego ( EEG) z zapisem snu oraz badania VIDEO-EEG
 • ocena rozwoju psychoruchowego dziecka z uwzględnieniem badania psychologicznego
 • konsultacje neurologiczne dzieci i młodzieży hospitalizowanych na terenie Szpitala oraz całodobowo kierowanych do Kliniki
 • ocena rozwoju psychoruchowego dziecka z uwzględnieniem badania psychologicznego
 • konsultacje neurologiczne dzieci i młodzieży hospitalizowanych na terenie Szpitala oraz całodobowo kierowanych do Kliniki.

Poradnia specjalistyczna

Klinice podlega Poradnia Specjalistyczna, obsługiwana przez lekarzy zatrudninych w Klinice. 

Poradnia Neurologiczna i Przeciwpadaczkowa dla Dzieci

telefon: (58) 727-05-05

Prowadzone projekty badawacze:

 • padaczka wieku rozwojowego - problemy diagnostyczne, badania epidemiologiczne
 • choroby naczyniowe mózgu u dzieci
 • bóle głowy u dzieci i młodzieży
 • zaburzenia osobowości i funkcji poznawczych w chorobach ośrodkowego układu nerwowego.

Klinika od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu osiągnięć naukowych jednostek Akademii Medycznej.