Radiologii

Zakład Radiologii rozpoczął działalność we wrześniu 1945 r. w strukturach Akademii
Medycznej w Gdańsku (obecnie: Gdański Uniwersytet Medyczny). Jego pierwszym
kierownikiem był profesor Ksawery Rowiński, twórca polskiej radiologii pediatrycznej.
W czasie ponad 65 lat działalności Zakład Radiologii niezmiennie pozostaje wiodącą
placówką diagnostyki obrazowej w regionie Polski Północnej, dysponującą fachową kadrą
oraz nowoczesną aparaturą diagnostyczną.
Zespół Zakładu Radiologii doskonali swoje umiejętności na kursach i stażach krajowych
oraz zagranicznych (m.in. w ramach programu Erasmus). Uczestniczy w wielu projektach
naukowo-badawczych, których wyniki są publikowane oraz prezentowane na kongresach w
kraju i za granicą.
Jako pierwszy ośrodek w Polsce rozpoczęliśmy badania MR wątroby z użyciem
hepatropowego środka kontrastującego, umożliwiającego lepsze różnicowanie łagodnych i
złośliwych guzów wątroby.
Nasz zespół ściśle współpracuje z lekarzami z klinik Uniwesyteckiego Szpitala Klinicznego
w Gdańsku w ramach konsultacji oraz cyklicznych spotkań kliniczno-radiologicznych,
tzw. „kominków”.
Zakład Radiologii jest także ośrodkiem szkoleniowym, prowadzącym zajęcia dydaktyczne
dla studentów i staże dla lekarzy specjalizujących się w zakresie radiologii.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Wykonujemy badania radiologiczne w bardzo szerokim zakresie, z zastosowaniem
najnowocześniejszej aparatury diagnostycznej.

W Zakładzie Radiologii działają następujące pracownie:

- Pracownia Rentgenodiagnostyki
- Pracownia Ultrasonografii i Ultrasonografii Dopplerowskiej
- Pracownia Tomografii Komputerowej
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego
- Pracownia Radiologii Zabiegowej


Siedziba:
CMI
ul. Smoluchowskiego 17, 80-952 Gdańsk
sekretariat:
tel 58 349 36 80
fax 58 349 36 90
godziny otwarcia 7.00-15.00
Rejestracja: 58 727 05 05
godziny otwarcia 7.30-16.00 wt 7.30-18.00

placówki:

Budynek nr 5 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Rejestracja: 58 727 05 05
godziny otwarcia: 7.30-18.00

Zakład Radiologii Szpitala „Kliniczna”
ul. Kliniczna 1a, 80-402 Gdańsk
Rejestracja: 58 349 34 18
godziny otwarcia: 08.00 – 13.00

Zakład radiologii dawny Szpital Studencki
Rejestracja: 58 347 20 60
godziny otwarcia 7.00-14.30

Świadczymy usługi w zakresie:

Badań refundowanych przez NFZ
Na podstawie umów z wybranymi z placówkami  - (informacja w rejestracji)
Badań płatnych - cennik badań w postaci pliku pdfKadra pracownicza:

Kierownik: Dr hab. Edyta Szurowska
Zastępca Kierownika: Dr n. med. Mirosława Dubaniewicz- Wybieralska
Prof. Dr hab. Michał StudniarekLekarze specjaliści:

Lek. Beata Balas
Dr n. med. Monika Czarnowska - Cubała
Lek. Monika Czechlowska - Nabożna
Lek. Anna Szymańska - Dubowik
Lek. Katarzyna Dziadziuszko
Dr n. med. Dorota Kulawiak - Gałąska
Lek. Katarzyna Gwoździewicz
Lek. Piotr Jagodziński
Lek.  Aleksandra Konarzewska
Dr n. med. Joanna Konarzewska
Dr n. med. Grażyna Łuszczyńska - Nitka
Lek. Karolina Markiet
Dr n. med. Joanna Monika Pieńkowska
Dr n. med. Maciej Piskunowicz
Dr n. med. Arkadiusz Szarmach
Dr n. med.  Maria Szostakiewicz
Dr n. med. Marianna Taraszewska - Czarnowska
Lek. Beata Tokarska
Lek. Robert Wroński
Dr n. med. Adam Zapaśnik
Lek.  Grzegorz Zbrzeźniak
Dr n. med. Joanna Zielonko


Lekarze w trakcie specjalizacji:

Lek. Bartosz Baścik
Dr n.med. Adrianna Drozdowska
Lek. Jadwiga Fijałkowska
Lek. Małgorzata Jelitto – Górska
Lek. Tomasz Nowicki
Lek. Dorota Rybczyńska
Lek. Monika Skotarczak
Lek. Katarzyna Skrobisz
Lek. Aneta Smugała
Dr n. med. Dominik Świętoń