Alergologii i Pneumonologii

O Klinice

Klinika dysponuje 10 łóżkami i 3 miejscami dziennego pobytu przeznaczonymi dla chorych poddawanych immunoterapii z powodu uczulenia na jady owadów błonoskrzydłowych. Rocznie w Klinice hospitalizuje się ponad 1 000 chorych, a Poradnia Alergologiczna udziela ponad 45 000 porad.

 

Przyjęcia planowe do kliniki - informacje dla pacjenta

Warunkiem przyjęcia Chorego do Kliniki Alergologii i Pneumonologii jest prawidłowo wypisane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza innej specjalizacji.

W celu wpisania na listę osób oczekujących do hospitalizacji proszę zgłosić się ze skierowaniem do sekretariatu Kliniki Alergologii i Pneumonologii (budynek 4, piętro I, na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego ul. Dębinki 7).

KWALIFIKACJA PACJENTÓW ZE SKIEROWANIAMI
Oddział Pneumonologii
dr Bogumiła Cynowska
wtorek –piątek godz. 11.00-13.00


Oddział Alergologii
dr hab. med. Marta Chełmińska
poniedziałek godz. 08.30-09.30
czwartek godz. 08.30-09.30
Pacjenci zakwalifikowani do przyjęcia otrzymują pisemną informację o dacie przyjęcia oraz listę rzeczy, które należy wciąć ze sobą.
W dniu przyjęcia do Oddziału Pacjenci zgłaszają się do Punktu Przyjęć Planowych (budynek CMI - Centrum Medycyny Inwazyjnej ul. Smoluchowskiego 17, parter) przed godziną 8.00 ze skierowaniem,dowodem osobistym i niezbędnymi rzeczami, a następnie do Kliniki Alergologii i Pneumonologii (budynek numer 4, piętro I) do sekretariatu.

MAPA
(strzałkami oznaczono wejścia)

mapa1


Punkt Przyjęć Planowych UCK budynek CMI (Centrum Medycyny Inwazyjnej)ul. Smoluchowskiego 17 parter
tel. 58 3493711
Klinika Alergologii i Pneumonologii UCK (budynek 4, piętro I) tel./fax. 58 3492625 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Centrala tel. (58) 349-22-22 fax. (58) 346-11-78 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


UWAGA !!! WAŻNY KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW
Osoby zgłaszające się celem uzyskania świadczenia zdrowotnego w trybie planowym, zobowiązane są do przedstawienia:
1. Skierowania
2. Dowodu osobistego

Usługi medyczne:

 • hospitalizacja stanów nagłych związanych z leczeniem astmy oskrzelowej i innych chorób alergicznych
 • konsultacja oraz prowadzenie chorych na astmę oskrzelową przewlekłą ciężką
 • diagnostyka oraz leczenie astmy asiprynowej
 • diagnostyka przewlekłego kaszlu
 • diagnostyka oraz terapia alergii na jad owadów błonoskrzydłowych, w tym kurs wstępny immunoterapii swoistej oraz leczenie podtrzymujące
 • diagnostyka i terapia alergii na leki
 • diagnostyka chorób alergicznych w warunkach szpitalnych: prowokacje donosowe i dospojówkowe alergenami
 • diagnostyka oraz leczenie alergii zawodowych
 • diagnostyka oraz leczenie alergii na lateks
 • działalność edukacyjna dla pacjentów z chorobami alergicznymi, ich rodzin i opiekunów
 • ocena czynności układu oddechowego, w tym badania spirometryczne rynomanometria, próby bronchoprowokacyjne (wysyłkowa, histaminowa) swoiste testy prowokacyjne donosowe.

Poradnia Alergologiczna świadczy usługi:

 • ambulatoryjna diagnostyka i leczenie chorób alergicznych u dzieci i osób dorosłych, w tym immunoterapia swoista
 • leczenie obturacyjnych dróg oddechowych: astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Działalność naukowa:

Działalność naukowa Kliniki dotyczy badań czynnościowych i technik molekularnych w alergologii i chorobach płuc. Prowadzone są także prace nad jakością życia u chorych na ciężką astmę i alergię oraz diagnostyką przewlekłego kaszlu i rzadkich chorób, takich jak mastocytoza lub eozynofilia płucna. Doniesienia pracowników naukowych Kliniki publikowane są w renomowanych czasopismach medycznych.

Ciekawostki:

 • Przy Klinice działa powołana we wrześniu 2004 roku "Szkoła dla chorych na astmę oskrzelową".
 • Klinika była inicjatorem utworzenia Centrum Leczenia Mastocytozy, współpracującego z Europejską Siecią ds. Rozpoznawania i Leczenia Mastocytozy. Klinika organizuje regularne szkolenia z zakresu badań czynnościowych układu oddechowego, chorób alergicznych oraz rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.