Medycyny Nuklearnej

Świadczenia medyczne

 • scyntygrafia tarczycy
 • oznaczenie jodochwytności
 • scyntygrafia przytarczyc
 • scyntygrafia mózgu HMPAO
 • scyntygrafia zmian nowotworowych układu nerwowego MIBI
 • angioscyntygrafia mózgu
 • scyntygrafia kości
 • trójfazowa scyntygrafia kości
 • scyntygrafia wątroby
 • scyntygrafia naczyniaka wątroby
 • renoscyntygrafia GFR
 • test Kaptoprilowy
 • scyntygrafia nerek DMSA
 • renoscyntygrafia ERPF
 • scyntygrafia płuc
 • scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego
 • angiokardiografia izotopowa metodą "pierwszego przejścia" FIRST PASS
 • cholescyntygrafia (HEPIDA)
 • scyntygrafia ślinianek
 • limfoscyntygrafia
 • mammoscyntygrafia
 • scyntygrafia uchyłku Meckela
 • scyntygrafia motoryki żołądka
 • scyntygrafia pozyskiwania miejsc krwawienia z przewodu pokarmowego
 • leczenie radiojodem J31
 • leczenie strontem
 • analog somatostatyny
 • MIBG scyntygrafia nadnerczy
 • leczenie paliatywne samarem SM-153
 • scyntygrafia wentylacyjna płuc
 • scyntygrafia cytrynianem galu
 • scyntygrafia znakowanymi leukocytami
 • terapia izotopowa synowektomii radioizotopowych.

Sprzęt wysokospecjalistyczny:

Gamma Kamera MULTISPECT II, III, DIACAM, ORBITER, MIERNIK DAWEK.

Główne przedmioty zainteresowania i programy naukowe:

 • radioizotopowe badania ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności diagnostyka stanów otępiennych,
 • bulimii, choroby Parkinsona i afazji oraz urazów czaszkowo-mózgowych
 • radioizotopowe badania mózgu, serca i ślinianek w układowych chorobach tkanki łącznej
 • limfoscyntygrafia i izotopowe poszukiwanie węzła wartownika
 • radioizotopowe badania serca w kardiologii pediatrycznej
 • badania radioizotopowe w onkologii pediatrycznej
 • radioizotopowe leczenie nadczynności tarczycy
 • radioizotopowe leczenie przerzutów nowotworowych do kośća
 • radioizotopowe leczenie chorób stawów - synowiorteza izotopowa.

Osiągnięcia w dydaktyce podyplomowej i pracy naukowej:

 • akredytacja specjalizowania w zakresie medycyny nuklearnej, kierownik Zakładu jest konsultantem wojewódzkim medycyny nuklearnej
 • w latach 1983 - 2004 uzyskanie tytułu specjalisty medycyny nuklearnej przez 7 lekarzy, 4 dalsze w toku, obecnie Zakład prowadzi 2 rezydentury z medycyny nuklearnej
 • zorganizowanie dwóch ogólnopolskich zjazdów Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (1996, 2000) oraz współorganizowanie Europejskiego Sympozjum Radiofarmacji
 • wygłoszenie 25 referatów na konferencjach doskonalących Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej oraz 40 referatów na konferencjach innych towarzystw
 • w latach 1993-2004 łącznie 244 prace naukowe, od 2001 roku nieprzerwanie kategoria AEx (I) oceny parametrycznej jednostek
 • w latach 1970-2004 przeprowadzenie 10 przewodów doktorskich, 2 przewodów habilitacyjnych, nadanie 1 tytułu profesorskiego pracownikowi Zakładu, udział w przeprowadzeniu 4 przewodów doktorskich i 4 przewodów habilitacyjnych osób spoza Zakładu.

Wydarzenia nowatorskie w skali krajowej:

 • opracowanie metody oznaczania poziomu hormonów tarczycy we krwi
 • zastosowanie radioizotopowych badań mózgu w afazjologii
 • zastosowanie radioizotopowych badań mózgu w układowych chorobach tkanki łączne