Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej

Działalność pracowni

Pracownia zajmuje się szeroko pojętą prewencją chorób układu krążenia, prewencją pierwotną a w szczególności prewencją wtórną u chorych po zawale mięśnia sercowego. Zespół pracowni bierze udział w prospektywnych, międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych dotyczących prewencji wtórnej w chorobie wieńcowej.

Pracownia koordynuje również wczesną rehabilitację szpitalną u chorych po zawale mięśnia sercowego.