Kardiologii Molekularnej

Pracownia wykonuje badania:

  • genetycznego uwarunkowania powszechnych chorób układu krążenia,
  • znaczenia wariantów polimorficznych wybranych genów w miażdżycy tętnic wieńcowych i jej powikłaniach,
  • terapii genowej chorób układu sercowo- naczyniowego, znaczenia markerów martwicy i niedokrwienia w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych i po planowych zabiegach PCI.