Patomorfologii Klinicznej

Laboratorium Patomorfologii Klinicznej UCK w Gdańsku wykonuje następujące badania histopatologiczne i cytologiczne:

 • Badanie materiału operacyjnego
  obejmuje ocenę i opis zmian makroskopowych, pobranie wycinków zgodnie z obowiązującymi wymogami sztuki (m.in. ze zmiany zasadniczej, brzegów cięcia operacyjnego, wszystkich wezłów chłonnych), sporządzanie preparatów histologicznych metoda bloków parafinowych i diagnostyka mikroskopowa ze sformułowaniem końcowego rozpoznania w formie pisemnej
 • Badania sródoperacyjne
  obejmują ocenę makroskopową z opisem zmiany, pobranie wycinków, sporządzenie preparatu histologicznego metodą mrożeniową (z wykorzystaniem kriostatu) i ocenę mikroskopową ze sformułowaniem rozpoznania w formie pisemnej i telefonicznym powiadomieniem operatora o jego wyniku w czasie trwania zabiegu operacyjnego oraz uzupełnienie tego badania w trybie zwykłym
 • Barwienie histochemiczne (1 barwienie)
 • Reakcja immunohistochemiczna (1 reakcja)
 • Wykorzystanie immunohistochemii HERCEP-TEST
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa obejmuje zbadanie chorego, nakłucie “cienką igłą” zmian w tkankach i narządach z pobraniem materiału cytologicznego i sporządzeniem rozmazów, barwienie podstawowe rozmazów oraz ocenę mikroskopową ze sformułowaniem w formie pisemnej wniosków diagnostycznych
  Cytologia złuszczeniowa (płynów i plwocin) obejmuje wykonanie preparatów cytologicznych (rozmazów) i/lub histologicznych oraz ocenę mikroskopową ze sformułowaniem w formie pisemnej wniosków diagnostycznych
 • Cytologia ginekologiczna (rozmaz)
 • Badania sekcyjne (obejmuje techniczne wykonanie sekcji zwłok, opis zmian makroskopowych w narządach w formie protokołu sekcyjnego ze sformułowaniem rozpoznania sekcyjnego)
 • Ocena histopatologiczna biopsji nerki