Mikrobiologii Klinicznej

Diagnostyka

W zakresie wykonywanych badań przez Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej jest diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń bakteryjnych (tlenowych, beztlenowych) i grzybiczych następujących układów:

 • moczowo-płciowego: (Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia) tj. posiewy moczu, z kanału szyjki macicy, ze sklepienia pochwy, posiew nasienia, posiew wydzieliny gruczołu prostaty oraz posiew z cewki moczowej
 • układu oddechowego: posiewy z gardła, z nosa, plwociny, z ucha, posiew popłuczyn oskrzelowych oraz posiew płynu z opłucnej
 • układu pokarmowego: posiew kału (Salmonella, Shigella, Capmylobacter, Yersinia), badanie kału (toksyna Clostridium difficile, Rotawirusy, Adenowirusy), posiew wycinka błony śluzowej żołądka (Helicobacter pylori), badania serologiczne (przeciwciała IgG Helicobacter pylori)
 • tkanek miękkich, kości, skóry: posiew z rany, posiew ropy, posiew ze skóry
 • inne: badanie prawidłowości przeprowadzenia procedury sterylizacji (sporale), badanie czystości środowiska

Laboratorium wykonuje diagnostykę serologiczną obejmującą wykrywanie wirusów wywołujących zakażenia przewodu pokarmowego – rotawirusy, adenowirusy, astrowirusy, norowirusy, toksyny A i B Clostridium difficile w kale, antygenów grzybów z rodzaju Candida i Aspergillus w surowicy, antygenów Helicobacter pylori w kale, antygenów Gardia (Lamblia) i Cryptosporidium w kale, wirusów grypy w wymazach z nosa,  przeciwciał p/Yersinia enterocolitica w surowicy,  antygenów Chlamydia trachomatis w wymazach z dróg moczowo-płciowych, przeciwciał p/Chlamydiophila pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae w surowicy. Wykonuje badania metodami molekularnymi (PCR) w zakresie diagnistyki zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis, Chlamydiophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila

Do głównych zainteresowań Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej należy:

 • Diagnostyka i klinika posocznic
 • Escherichia coli jako czynnik etiologiczny bakteriemii i posocznic
 • Toksyczne syndromy (TSS)
 • Mediatory diagnostyczne posocznic
 • Genotypy szpitalne
 • Epidemiologia zakażeń szpitalnych
 • Celowana terapia przeciw bakteryjna w stanach zagrożenia życia
 • Epidemiologia zakażeń wywołanych przez VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus)
 • Diagnostyka mikrobiologiczna i terapia zakażeń dolnych dróg oddechowych

Laboratorium współpracuje z:

 • Kliniką Chorób Zakaźnych z Poznania
 • Katedrą Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej
 • Szpitalem Zakaźnym z Wrocławia
 • Kliniką Położnictwa i Ginekologii z Baltimore w USA
 • University of Pittsburgh, USA,
 • University of Gainesville, USA.

Laboratoria UCK wykonują nieodpłatnie badania dla pacjentów ze skierowaniami z jednostek zewnętrznych (nie będących w strukturze organizacyjnej UCK ) na podstawie umowy zawartej przez tę jednostkę z UCK i ważnego skierowania wystawionego przez upoważnionego lekarza.

W przypadku braku umowy lekarz kierujący musi w treść skierowania wskazać laboratorium UCK jako wykonawcę tego badania.

W innych przypadkach badanie może być wykonane odpłatnie na koszt  pacjenta (osoby) dostarczającej materiał do badania.

Przyjmowanie próbek materiałów do badania codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00.
Wydawanie wyników badań codziennie w godz. od 8:00 do 19:00.
Informacja telefoniczna o zakończeniu badania po drugiej dobie od dostarczenia próbki w godz. od 11:00 do 14:00.