Immunologii i Transplantologii Klinicznej

Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej (LIiTK) jest specjalistycznym laboratorium wchodzącym w skład Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej UCK. Zadaniem LIiTK jest wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu immunologii medycznej dla pacjentów z klinik i poradni UCK a także innych zakładów opieki zdrowotnej oraz pacjentów indywidualnych. LIiTK ściśle wspólpracuje z Zakładem  Immunopatologii AMG, z którego się wywodzi, oraz Poradnią Immunologii Klinicznej i Poradnią Chorób Immunologicznych Dzieci UCK.

W LIK wykonywanych jest ok. 100 różnych analiz z zakresu:

  • diagnostyki i monitorowania chorób autoimmunizacyjnych
  • diagnostyki transplantacyjnej i immunogenetycznej
  • diagnostyki niedoborów odporności typu komórkowego i humoralnego/ immunofenotypizacji
  • diagnostyki alergologicznejLIiTK uczestniczy systematycznie w krajowych i międzynarodowych systemach kontroli jakości. Dysponuje nowoczesną aparaturą umożliwiającą wykonywanie analiz z zastosowaniem najnowocześniejszych metod badawczych (m.in. cytometria przepływowa, techniki PCR,  automatyczne systemy do elektroforezy, techniki ELISA, FEIA).

Dla ułatwienia zlecania badań  możliwe jest również pobranie drogą elektroniczną i wydrukowanie skierowania na badania do LIKT: