Onkologii Dziecięcej

Diagnostyka i leczenie:

szczegółowe konsultacje w godz. przyjęć od 11.00 do 11.45:

  • zmian podejrzanych o rozrost nowotworowy (guzy, guzki, limfadenopatie)
  • monitorowanie stanu pacjentów leczonych czynnie chemio- i radioterapią w okresach między hospitalizacjami i leczenie ewentualnych powikłań o miernym nasileniu po chemio- i radioterapii
  • kontrolne badania do 10 lat po zakończonym czynnym leczeniu onkologicznym dla oceny stanu remisji choroby oraz okresowe badania w celu wykluczenia ewentualnych powikłań po leczeniu
  • badania kontrolne dzieci z wadami rozwojowymi predysponującymi do rozwoju schorzeń nowotworowych (fakomatozy, z. Beckwitha-Wiedemana)

Chorzy przyjmowani są do poradni:

  • w dniu zgłoszenia się, bez oczekiwania na termin - wizyta pierwszorazowa
  • odpowiednio do terminów zamówionych dalszych badań - w dniu wyznaczonego terminu
  • pacjenci mogą zgłaszać się do poradni bez skierowania z Poradni Rejonowej