Neurologiczna i Przeciwpadaczkowa dla Dzieci

Współpraca z lekarzem:

  • okulistą
  • endokrynologiem
  • neurochirurgiem
  • laryngologiem
  • kardiologiem
  • pediatrą

Diagnostyka chorób układu nerwowego w oparciu o wysokospecjalistyczne badania neurofizjologiczne:

  • EEG, VIDEO-EEG (w gabinecie EEG Kliniki Neurologii Rozwojowej)
  • badania neuroobrazowe (TK, MR) w Zakładzie Radiologii

Zaplecze labolatoryjne:

  • dostęp w strukturze jednoski, w której funkcjonuje poradnia