Kardiologii Dziecięcej

Rejestracja telefoniczna odbywa się jedynie w godzinach 11:00-13:00. Proszę przygotować PESEL oraz numer telefonu. W przypadku noworodków - imię i nazwisko oraz PESEL matki.

Informujemy, iż Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Dorosłych z Wrodzonymi Wadami Serca nie przyjmuje pacjentów pierwszorazowych bez stwierdzonej wrodzonej wady serca lub arytmii złośliwej.
Pacjenci pierwszorazowi proszeni są o zgłoszenie do innych placówek na terenie województwa pomorskiego. Numery telefonów są dostępne na stronie:
http://kardiologiadziecieca.gumed.edu.pl