Hematologii Dla Dzieci

Poradnia zajmuje się pacjentami z następującymi schorzeniami:

  • ostra białaczka limfoblastyczna w trakcie leczenia podtrzymującego oraz po leczeniu
  • ostra białaczka szpikowa w trakcie leczenia podtrzymującego oraz po leczeniu
  • dzieci po przeszczepie szpiku
  • chłoniaki złośliwe
  • niedokrwistość niedoborowa
  • niedokrwistości hemolityczne
  • małopłytkowości ostre i przewlekłe
  • leukopenia
  • powiększenie śledziony
  • skazy krwotoczne: osoczowe - niedobory czynników krzepnięcia (hemofilia A,B; choroba van Willebranda), naczyniowe.

Duży procent pacjentów Poradni stanowią również dzieci w okresie remisji choroby nowotworowej krwi, których ku naszej radości i satysfakcji jest coraz więcej. Poradnia zatrudnia doświadczonych i wysokiej klasy hematologów dziecięcych. Poradnia korzysta z zaplecza laboratoryjnego ACK AMG.