Chorób Metabolicznych Dzieci

Poradnia opiekuje się dziećmi z:

  • zaburzeniami gospodarki wapniowo - fosforanowej
  • zaburzeniami lipidowymi


Do Poradni trafiają dzieci, u których istnieje podejrzenie schorzeń związanych z zaburzeniami metabolicznymi ustroju. W przypadku rzadkich schorzeń metabolicznych Poradnia współpracuje z ośrodkami referencyjnymi w kraju.