Chorób Immunologicznych Dzieci

Działalność Poradni

Potrzeba otwarcia tej Poradnia istniała od dawna, bowiem wzrasta ilość dzieci ze zwiększoną skłonnością do infekcji. Wśród nich doświadczeni lekarze Poradni Immunologicznej, dysponując odpowiednim zapleczem badań immunologicznych wyodrębniają grupę dzieci z wrodzonymi zaburzeniami immunologicznymi. Poradnia opiekuje się również dziećmi po usunięciu śledziony. Ustala zmieniony kalendarz szczepień dla pacjentów z niedoborami immunologicznymi, chorobami z autoagresji oraz dzieciom po przebytych schorzeniach nowotworowych.